Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

7463 resultaten


ID: 75846 | archeologische opgravingen

tot
Zwevegem (Zwevegem)


ID: 1075514 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Avelgemstraat (Zwevegem)


ID: 1076533 | optisch gestimuleerde luminescentiedatering, micromorfologisch onderzoek, metaaldetectie, onderzoek van gewervelde diersoorten, fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Harelbeekstraat, Hinnestraat, Luipaardstraat, Pluim (Zwevegem)
Grootschalige, vlakdekkende archeologische opgraving in drie zones naar aanleiding van de aanleg van een bedrijventerrein en een woonwijk.


ID: 1075571 | metaaldetectie, onderzoek van gewervelde diersoorten, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Jacob Jordaensstraat (Zwevegem)
Opgraving uitgevoerd volgens de kwadrantenmethode.


ID: 1075482 | metaaldetectie, archeologische opgravingen, radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek

tot
Kannootdries 44 (Zwevegem)
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een verkavelingsvergunning. In functie hiervan werden reeds enkele vooronderzoeken verricht in de vorm van een bureaustudie en een proefsleuvenonderzoek.


ID: 1072597 | archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek

tot
Losschaardstraat (Zwevegem)
Begeleiding van de sloop van gebouwen en proefsleuvenonderzoek.


ID: 1075573 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Processieweg (Zwevegem)
Vlakdekkend archeologisch onderzoek naar aanleiding van xxx en uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk versie 4.0.


ID: 1075368 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Stedestraat (Zwevegem)
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een verkaveling.


ID: 220313 | archeologische opgravingen

tot
Zwijndrecht (Zwijndrecht)


ID: 1075110 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Heirbaan (Zwijndrecht)
De aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek leidden tot een vlakdekkende opgraving. Deze bracht meerdere bewoningsfases uit de Romeinse tijd en een meiler uit de vroege middeleeuwen aan het licht.