Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

7464 resultaten


ID: 1075110 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Heirbaan (Zwijndrecht)
De aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek leidden tot een vlakdekkende opgraving. Deze bracht meerdere bewoningsfases uit de Romeinse tijd en een meiler uit de vroege middeleeuwen aan het licht.


ID: 1072959 | materiaalstudie, houtonderzoek, diatomee├źnonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Kaaiplein (Zwijndrecht)
Naar aanleiding van heraanleg en daaraan gepaarde werken met bodemingreep en een positief proefputtenonderzoek, is een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die meer inzichten bracht in de bouwevolutie van de kaai infrastructuur.


ID: 1072262 | sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek

tot
Krijgsbaan 151 (Zwijndrecht)
Verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek.


ID: 1079999 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Pastoor Coplaan (Zwijndrecht)