Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

167 resultaten


ID: 1075306 | dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Kasteelstraat (Zottegem)
Het archeologisch onderzoek kaderde in de herinrichting van twee percelen gelegen in het bouwblok op de hoek van de Kasteelstraat en de Neerhofstraat. Een reeks gebouwen die behoorden tot het ‘oude college’ werden gesloopt in functie van de realisatie van appartementsgebouwen.


ID: 1076689 | archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, metaaldetectie, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Beekstraat 18-20 (Zoutleeuw)
Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat verder archeologisch onderzoek, in de vorm van een vlakdekkende opgraving over een oppervlakte van circa 1.200 m², noodzakelijk was.


ID: 215202 | dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
De Weermuur (Zoutleeuw)
Naar aanleiding van een verkaveling vond eerst het proefsleuvenonderzoek Ravelijn plaats. In 2 fasen werd het terrein nadien opgegraven. Dit is fase 2.


ID: 1076533 | optisch gestimuleerde luminescentiedatering, micromorfologisch onderzoek, metaaldetectie, onderzoek van gewervelde diersoorten, fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Harelbeekstraat, Hinnestraat, Luipaardstraat, Pluim (Zwevegem)
Grootschalige, vlakdekkende archeologische opgraving in drie zones naar aanleiding van de aanleg van een bedrijventerrein en een woonwijk.


ID: 1075571 | metaaldetectie, onderzoek van gewervelde diersoorten, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Jacob Jordaensstraat (Zwevegem)
Opgraving uitgevoerd volgens de kwadrantenmethode.


ID: 1075110 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Heirbaan (Zwijndrecht)
De aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek leidden tot een vlakdekkende opgraving. Deze bracht meerdere bewoningsfases uit de Romeinse tijd en een meiler uit de vroege middeleeuwen aan het licht.


ID: 1072959 | materiaalstudie, houtonderzoek, diatomeeënonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Kaaiplein (Zwijndrecht)
Naar aanleiding van heraanleg en daaraan gepaarde werken met bodemingreep en een positief proefputtenonderzoek, is een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die meer inzichten bracht in de bouwevolutie van de kaai infrastructuur.