Collectief

Nieuwpoortse Volkswoning

ID: 10860   URI: https://id.erfgoed.net/personen/10860

Beschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappij De Goedkope Woning Nieuport werd opgericht 7 oktober 1930 maar heeft een lange voorgeschiedenis. Reeds in 1919 werd door nationale figuren (zoals de Hoog Koninklijk Commissaris en socialistische senator Emiel Coppieters) aangedrongen op de oprichting van een sociale huisvestingsmaatschappij in Nieuwpoort. De reden hiervoor was de overname van de 100 woningen die de Dienst der Verwoeste Gewesten in Nieuwpoort had gebouwd (Theo Goedhuyswijk). Het stadsbestuur ging hierop in maar uiteindelijk wam hier niets van terecht omdat de Hoog Koninklijk Commissarissen (eerst Emiel Coppieters, nadien Daniël De Haene) eerder de oprichting van een regionale dan een lokale maatschappij beoogden. Bovendien veranderde de houding van de nationale regering midden jaren twintig ten aanzien van deze sociale huisvestingsmaatschappijen omwille van de nadelige financiële gevolgen op korte termijn.

Het was de Nieuwpoortse Handelskamer die in 1929 opnieuw een oproep lanceerde om een coöperatieve maatschappij op te richten voor de bouw van arbeiderswoningen. Enkele Nieuwpoortse notabelen zetten het jaar daarop hun schouders onder De Goedkope Woning Nieuport. Hun eerste taak was de afbraak van de oorlogsbarakken om plaats te maken voor 100 werkmanswoningen. De maatschappij bouwde in de jaren 30-50 een 100-tal arbeiderswoningen in de Theo Goedhuyswijk en aan de Spoorwegstraat. In de jaren 1950-1960 sloten ook Lombarsijde, Beerst, Oostduinkerke en Westende aan. Nog in die periode veranderde de naam van de maatschappij in Nieuwpoortse Volkswoning.

De jaren 1970 typeerden zich door uitbreidingsprojecten. In de Stuiverwijk van Nieuwpoort werd een mix van sociale huur- en koopwoningen met sociale en private kavels gerealiseerd. In die jaren ontstond ook de wijk ´Ysercloove´ in Westende en de verkaveling nabij de Koningstraat in Oostuinkerke. Vanaf 1990 opteerde de maatschappij voor inbreiding. De appartementen ´De Dam´, ´De Keure´ en de ´Sardinerie´ aan de rand van het Nieuwpoortse stadscentrum en de Voorduinen in Oostduinkerke zijn daarvan voorbeelden. In 2007 fuseerde de maatschappij (die dan 579 woningen verhuurde) met de “Veurnse Bouwmaatschappij” en “Gewestelijke huisvestingsmaatschappij Veurne-Diksmuide” tot de fusiemaatschappij “Woonmaatschappij IJzer en Zee”.

  • MULKENS J. De wederopbouw van Nieuwpoort na de Eerste Wereldoorlog, onuitgegeven verhandeling KUL, 1982.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 124.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Theo Goedhuyswijk

Emiel Coppietersstraat 54-104, Gasstraat 14-16, 17-36, 38-48, Justus Van Clichthovenstraat 1-17, 18-37, 39-51, 52-95, 97-135, Oude Veurnevaart 50-80, Pieter Braeckelaan 7-39, 42-44, 45-54, 56-64, Rijkswachtstraat 2-46, Theo Goedhuysplein 1-42, 43 (Nieuwpoort)
Tuinwijk van 100 woningen, gerealiseerd in 1921 door de Dienst der Verwoeste Gewesten naar ontwerp van Albert Van Huffel en Raphaël Verwilghen, aangevuld met een 100-tal arbeiderswoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Goedkope Woning Nieuport (1935-1955) en een Nationale Werf (1947).

Opdrachtgever van

Theo Goedhuyswijk

Emiel Coppietersstraat 54-104, Gasstraat 14-16, 17-36, 38-48, Justus Van Clichthovenstraat 1-17, 18-37, 39-51, 52-95, 97-135, Oude Veurnevaart 50-80, Pieter Braeckelaan 7-39, 42-44, 45-54, 56-64, Rijkswachtstraat 2-46, Theo Goedhuysplein 1-42, 43 (Nieuwpoort)
Tuinwijk van 100 woningen, gerealiseerd in 1921 door de Dienst der Verwoeste Gewesten naar ontwerp van Albert Van Huffel en Raphaël Verwilghen, aangevuld met een 100-tal arbeiderswoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Goedkope Woning Nieuport (1935-1955) en een Nationale Werf (1947).


Thema's

Ontwerper van

Sociale woningen van 1960

Opdrachtgever van

Sociale woningen van 1960