Geografisch thema

Maria-Theresialei (Antwerpen)

ID: 11801   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11801

Beschrijving

Gelegen tussen de Frankrijklei enerzijds, de Quellinstraat en de Rubenslei anderzijds, vormt de Maria-Theresialei de meest noordelijke van de drie korte verbindingslanen tussen de Leien en het Stadspark. Bij de opening in 1868 aanvankelijk Van Ertbornlei genaamd, naar de Antwerpse burgemeester, orangist en kunstverzamelaar Florent van Ertborn (1784-1840). In zelfde jaar werd de straat herdoopt onder de naam van keizerin Maria-Theresia (1717-1780), en dit naar analogie met de parallelle Louiza-Marialei en Maria-Henriëttalei.

Brede, korte straat van twee rijstroken en een met een dubbele rij platanen beboomde middenberm, die als parkeerplaats is ingericht. Van de oorspronkelijke bebouwing, bestaande uit statige neoclassicistische heren- en burgerhuizen hoofdzakelijk van omstreeks 1870, overleefde slechts het hotel Gossen. Interessante complexen uit het vroege en late interbellum zijn het bank- en appartementsgebouw Banque Hypothécaire en Immobilière d’Anvers en de Central Park Residence. De overige bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit conventionele flatgebouwen uit de jaren 1950 en 1960.

De kruising van Rubenslei, Maria-Theresialei, Quellinstraat en Quinten Matsijslei, werd van 1881 tot 1934 ingenomen door het standbeeld van Quinten Matsijs door Jacques de Braekeleer, Leonard en Henri Blomme, vandaag opgesteld op de Baron Dhanislaan.

  • VAN RUYSSEVELT A. 2001: Stadsbeelden Antwerpen anno 2001. Een gids inventaris van de beelden en de monumenten, Antwerpen, 108-109.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2013


Relaties