Geografisch thema

Willem Bouvier Cartonstraat

ID
12490
URI
https://id.erfgoed.net/themas/12490

Beschrijving

Dicht bebouwde woonwijkstraat die de Rijksweg ten westen verbindt met de Nieuwstraat ten oosten. Zogenaamd naar weldoenster Alice Carton, echtgenote in tweede huwelijk van Willem Bouvier uit Elsene, in eerste huwelijk echtgenote van J. Carton. In haar testament uit 1903 voorzag zij legaten waarmee in haar geboortedorp Sint-Baafs-Vijve een ouderlingentehuis moest worden opgericht (nooit verwezenlijkt). Bij uitvoering van het testament na haar overlijden in 1905 wordt het Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen in het bezit gesteld van 23 hectare in de dorpskom, voornamelijk ten noorden van de huidige Rijksweg, een gebied dat in 1645 nog "den coutere van Ste Baefs Vyve" wordt genoemd. Vanaf het interbellum wordt het gebied verkaveld en wordt de straat aangelegd. Met het geld van de erfenis wordt wel de kerk gerestaureerd en uitgebreid (zie Sint-Bavostraat).

Voorheen was de jongensschool bereikbaar via een voetweg die vanaf de dorpskern verbinding gaf met het kruispunt Roterijstraat-Priesteragiestraat, op de Atlas der Buurtwegen (1844) aangeduid als "Pouckweg", "sentier de Vive-St.-Bavon à la ferme de Jean Pappe".

Rond 1826 wordt een jongensschool gesticht, waarvoor in 1827 een nieuw schoolgebouw wordt opgericht. Deze gemeenteschool wordt na de eerste schoolstrijd in 1885 vervangen door een vrije jongensschool, die zich in de oude schoolgebouwen vestigt. In het eerste kwart van de 20ste eeuw worden in de jongensschool meerdere klassen bijgebouwd. In 1937 worden algemene verbeteringswerken uitgevoerd. In 1940 wordt de jongensschool deels beschadigd. In de jaren 1970 volgt de fusie tussen jongens- en meisjesschool (zie Rijksweg nummer 35-35A). Op het einde van de jaren 1990 worden de oudere schoolgebouwen afgebroken om plaats te maken voor een eigentijdser complex. Naast de schoolgebouwen bevindt zich sporthal "De Vlaschaard".

Korte straat met woonfunctie. Aan weerszijden van de straat overwegend gesloten en halfopen wijkbebouwing uit de jaren 1970, onder meer met voortuintjes.

  • DELANGE M., Sint-Baafs-Vijve, in HOLLEVOET F., Als straten gaan praten..., Tielt, 2005, p. 202.
  • DESMYTER B., Geschiedkundige aspekten van het onderwijs te Sint-Baafs-Vijve. De lagere gemeenteschool (1827-1885) – deel 2, in Leiesprokkels, jg. 6, nr. 3, 1987, p. 108-132.
  • PAUWELS H., Sint-Baafs-Vijve, een dorp, Sint-Baafs-Vijve, 1978.
  • VERBRUGGHE C., Erfenis van Alice Carton moest dienen om, begin deze eeuw, een ouderlingentehuis te stichten te Sint-Baafs-Vijve, in Leiesprokkels 1996-1998, jaarboek 6, 1999, p. 156-176.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wielsbeke, Deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL36, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Kunstwerk

  • Is deel van
    Sint-Baafs-Vijve


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Willem Bouvier Cartonstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/12490 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.