Geografisch thema

Beveren

ID
13993
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13993

Beschrijving

Grote gemeente van 1.235 ha en 989 inwoners (1971), sinds 1976 fusiegemeente van Alveringem. Gelegen in de Vlaamse Zandleemstreek en de IJzerpolders, ten noorden van de IJzer en ten oosten van de Franse grens. Het licht golvend zandleemgebied doorsneden door Schardouwbeek, Franse Winkelbeek, Kallebeek, Gatebeek, Neerloopbeek en Iepenbeek, loopt vrij hellend af (ten zuiden van Lindestraat en Roesbruggestraat) naar de zeer vlakke IJzerpolderzone. De thans uitgebroken tramlijn Veurne-Poperinge (1906-1952) doorsneed vroeger het dorp van zuid naar noord.

Voor het eerst vermeld in 806 als Bebrona. Etymologisch zou het ontleend zijn aan een beek zogenaamd "Bebrona", thans Beversgracht. Beveren behoorde bestuurlijk en fiscaal tot de keure van Veurne. Kerkelijk maakte het voor 1566 deel uit van het bisdom Terwaan; later behoorde het respectievelijk tot het bisdom leper (na 1566), Gent (na 1801) en Brugge (na 1834). In 1232 werd een klooster van de Dames van Roesbrugge gesticht door Willem van Bethune, heer van Meulebeke, en door zijn vrouw Elisabeth, die een kasteel te Roesbrugge bezaten. Het klooster met kapel werd in 1579 door de Geuzen verwoest en later afgebroken, waarna de kloosterorde respectievelijk naar Sint-Omaars en in 1584 naar Ieper werd overgebracht, waar zij tot op heden gevestigd is. Volgens Sanderus zou er een omgracht kasteel gestaan hebben, en is het de geboorteplaats van de geleerde Petrus Bert (1665-Parijs 1729) die van Lodewijk XIII een leerstoel van professor te Parijs ontving.

Landbouwgemeente met afnemend inwonersaantal (1.665 inwoners in 1920), wat zich zichtbaar uit in het teruglopend aantal winkeltjes en dorpsherbergen. Twee voormalige brouwerijen (zie Het Anker en voormalige brouwerij in Hondschootestraat nummer 3).

Dorpskom met als blikvanger de midden bomen ingeplante parochiekerk met pastorie ten zuiden, in bocht van de geasfalteerde Roesbruggestraat. Concentratie van voornamelijk 19de-eeuwse bebouwing van een à twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), ten westen van de kerk aan vermelde straat, Hondeschootestraat en Kallestraat.

Enkele vrij belangrijke gehuchten. Hooge Seine met 19de-eeuwse arbeidershuisjes; vroegere vestigingsplaats van thans naar Brugge overgebrachte beschermde houten staakmolen. Oostkapelhoek aansluitend bij de Franse gemeente Oostcappel. Roesbrugge ten noorden van en aansluitend bij dorpskom van gelijknamig dorp (Bergenstraat). Voorts, verspreide hoevebouw, meestal met resten of sporen van vroegere omwalling.

  • TANGHE G.F., Parochieboeken, IX, Handzame, 1976 (anastatische herdruk).
  • VANDERGUCHT H., De Dixmude à Bergues Par Loo & Hondschoote. Histoire de ces villes, [Lo], 1914, p. 91-92.

Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Beveren [online], https://id.erfgoed.net/themas/13993 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.