Geografisch thema

Dijkzijde

ID: 1497   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1497

Beschrijving

Oude straat gelegen in het gehucht Dijkzijde. Het domein met park en vijver ter hoogte van nr. 63 gaat terug op één van de blekerijen aan de Aa, tot circa het vierde kwart van de 19de eeuw in werking; circa 1908 werd de blekerij door de zogenaamde "Compagnie Industrielle Union" omgevormd tot een fabriekscomplex (tot circa 1912) met woning van de afgevaardigde beheerder J. Leemans: het thans nog bestaande koetshuis en een werkplaats zijn hiervan de enige resten.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Is deel van
    Oud-Turnhout