Geografisch thema

Caseelstraat

ID
15257
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15257

Beschrijving

Straat ten zuidwesten van het centrum van Waregem. De straat loopt van de Desselgemseweg in zuidelijke richting naar de Spitaalstraat. De straatnaam is vernoemd naar het goed "Te Caysele" (nummer 76). De straatnaam zou volgens De Flou voor het eerst voorkomen in 1846.

Eerste weergave van de straat op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757 waar de straat gedomineerd wordt door enkele vrij grote, omwalde hoevesites (zie nummer 17 en nummer 76) en enkele kleinere sites (nummer 94). Op het primitief kadasterplan (circa 1835) wordt op de hoek met de toenmalige Desselgemseweg (nu een deel van de Caseelstraat) "Herberg Het Caffehuis" (zie nummer 22) weergegeven; anders geen wijzigingen qua bebouwing. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt het deel van de straat tot aan de Oude Desselgemstraat net als de toenmalige Desselgemseweg vermeld als "Chemin n° 9", met als beschrijving "Chemin de Waereghem à Desselghem" ofwel "Desselghemstraet". Het tweede straatdeel, tot aan de knik na het goed "Te Caysele" (nummer 76), vormt samen met de ten noorden in het verlengde lopende Tapuitstraat de"Chemin n° 61", met als uitleg "Chemin du cabaret le Cave à Vive St. Eloi" of "Paender straet". De rest van de straat, tot aan de huidige Mirakelstraat, is geregistreerd als "Chemin n° 41" met als uitleg "Chemin du cabaret Le cafe au cabaret Het Grootje" zogenaamd "St. Jan straet". Amper toename van de bebouwing tot wanneer de Desselgemseweg in 1950 wordt rechtgetrokken; aansluitend bebouwing van de hoek met de Caseelstraat onder meer op initiatief van de Waregemse maatschappij van goedkope woningen, die bij het gemeentebestuur een aanvraag indient voor het bouwen van veertien woningen ontworpen door de Waregemse architect Maurice Bovyn (1889-1958). Ook particuliere initiatieven doch deze voornamelijk vanaf de jaren 1970; zo wordt onder meer een grote vijver gegraven bij een vlasschuur van de jaren 1950.

Heden zeer landelijke straat met geasfalteerd wegdek en een kronkelend verloop en scherpe knik quasi halverwege. De bebouwing klimt hoofdzakelijk (in kern) op tot de 18de eeuw. Net ten zuiden van de Oude Desselgemstraat kruist de Hooibeek de straat. De oudste bebouwing klimt in vrij groot aantal op tot (minimum) de tweede helft van de 18de eeuw (nummer 15, nummer 17, nummer 62, nummer 69, nummer 76, nummer 94). In beperkte mate, architectuur uit het begin van de 20ste eeuw (nummer 21); nummer 23, vermoedelijk eenlaagsvolume van circa 1900 doch later aangepast. Daarnaast ook vlaserfgoed uit de jaren 1950. Nummer 10, oranje bakstenen vlasschuur van 1951 met getrapte voorgevel, centrale poort onder betonnen latei en onder kleine beeldnis. Nummer 45, voormalige vlashangaar gebouwd in 1954, sinds een twintigtal jaar ingericht als hotel "De Peracker".

 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Tweeden Canton, ... begint op d'hofstedeken van Mijnheer van Poteghem, bewoont by Joos Merlier, begrypende de landen tegen Desselghem, 't goedt van Mynheer Pyl tot den heerwegh leedende alsoo naer 't goet te Cazeele, houdende de straete tusschen d'huyscauters end den Peracker, 't goet te Cazeele ende Sint Jan, daerinne begrepen, Eyndende op t hofstedeken van Joannes en Frans de Rycke, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Derden Canton, Begint op d'hofstede Pieter Furnier ende Elias Wemel Kleen Cazeele, houdende den zuytcant van de straete voorby de hofsteden van Joseph Daeveloose, Caerel Putman, Martinus de Meulemeester, Joannes de Coninck ende soo voorts... begint den grooten en kleenen Geer den zuytcant van de plaetse tot d'Holstarete ende Eyndende aen de langebrugghe by de biest zynde d'huyskoutters hier inne oock begrepen, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 27.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Herberg De Braamhutte

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Te Caysele

 • Omvat
  Hoevesite Klein Caijsele

 • Omvat
  Hoevetje

 • Omvat
  Hoevetje

 • Omvat
  Hoevetje

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Caseelstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15257 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.