Geografisch thema

Wijk Grote Kapel

ID: 16961   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16961

Beschrijving

De Samenwerkende vennootschap voor huisvesting te Huizingen bouwde tijdens de jaren zeventig in de noordelijke rand van de dorpskern van Alsemberg een sociale woonwijk. Gelegen ten oosten van de Alsembergsteenweg ontvouwt de wijk zich volgens een driehoekig patroon van assen, verlengd ten zuiden met een loodrechte as. De inplanting van de woningen laat veel open ruimte vrij, die wordt benut als grote, open voortuinen, evenwaardige private achtertuinen, evenals een kleine collectieve groenzone in het hart van de wijk.

De bebouwing omvat twee bouwfases en dito types, waarvan de meerderheid nog in beheer is door huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei. Omstreeks 1971-1973 werden in eerste instantie 112 eengezinswoningen gerealiseerd. Deze zijn gekoppeld tot rijen van vier tot twaalf eenheden, waarbij telkens twee huizen een symmetrisch volume vormen van twee bouwlagen en zes traveeën onder een pannen zadeldak, langs weerszijden geflankeerd door een lagere aanbouw met garage. De sobere, eenvoudige vormgeving van de woningen verleent de wijk een uniform, doch relatief doorsnee karakter. Eind jaren zeventig (1977-1979) werden drie appartementsgebouwen (Hoogveldlaan 37-40, Grote Kapellaan 54-56 en 90) met samen zo’n 63 woongelegenheden aan de wijk toegevoegd. Het uitzicht van deze complexen van drie bouwlagen onder een plat dak, sloot oorspronkelijk aan bij de eengezinswoningen, namelijk bakstenen volumes geleed door verdiepte rollagen en omlijstingen, waarbij de horizontaliteit van de gevelopbouw versterkt wordt door het gebruik van doorgetrokken lekdorpels. Het karakter van de appartementsgebouwen ging echter grotendeels verloren door de volledige beschildering van het parement bij renovatiewerken.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau en de zware aantasting van de erfgoedwaarde.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 235, Beersel, Wijk Grote Kapel.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2016


Relaties