Geografisch thema

Rekegemstraat

ID
5057
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5057

Beschrijving

De hoger gelegen wijk Rekegem in het zuiden van de gemeente vormde een vroegmiddeleeuwse nederzetting die ten laatste in de 10de tot 11de eeuw deel uitmaakte van het domein Munkzwalm van de Sint-Baafsabdij. De nederzetting bestond uit een bewoningskern rondom twee driesen, en verder een kouter en een bos. De nederzetting van halfvrije boeren met een eigen hoeve met bouwland op de "Kleine Kouter", een typische dorps- of boerenkouter met regelmatige repelvormige percelen. De Rekegemkouter met grote blokvormige percelen was een typische hofkouter van het "Hof te Zwalmen", vermoedelijk aangelegd in de 10de of 11de eeuw als uitbreiding van het bouwland van het "Hof te Zwalmen".

Ten zuiden van de Zwalm, aan de overkant van de Zwalmmolen, monument in Balegemse zandsteen van M. De Bruyn met opschrift "Aan Omer Wattez, pionier van deze streek", opgericht door het Noorstarfonds in 1970.

 • VERHULST A., Landschap en Landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, sine loco, 1995, p. 167.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met molenaarswoning

 • Omvat
  Knotwilg als hoekboom

 • Omvat
  Knotwilgenrijen in de Zwalmmeersen

 • Omvat
  Watermolen Zwalmmolen

 • Is deel van
  Munkzwalm


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rekegemstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5057 (Geraadpleegd op )