Geografisch thema

Arcadelaan

ID
7141
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7141

Beschrijving

Gebogen straat tussen de Elisabetlaan en het Stijn Streuvelsplein, de zuidgrens vormend van het Park 58. De straat volgt het tracé van de 15de-eeuwse Graaf Jansdijk, de aarden zeedijk liep in oostelijke richting naar Knokke. Rond 1900 heeft de gemeente Heist plannen om een waterleidingnet aan te leggen. Er wordt duingrond van de erfgenamen Serweytens aangekocht ten zuiden van de Elisabetlaan, op de grens met Knokke, met de bedoeling om daar oppervlaktewater op te vangen (wordt later het Park 58). Langs de latere Arcadelaan, toen een landweg, bouwt men in 1902 een bakstenen watertoren. In die tijd is daar verspreide landelijke bebouwing aanwezig, bijvoorbeeld nummer 46, gedateerd "1860", en het Onze-Lieve-Vrouwe-kapelletje. Begin 20ste eeuw ontstaat een kleine kern van aaneengesloten dorpsbebouwing aan de noordkant van de straat; de tramlijn loopt hierlangs. Circa 1925 wordt in aansluiting bij het nieuwe Albertstrand, het gebied tot aan de Arcadelaan, op de grens van Knokke en Heist, verkaveld. De Arcadelaan vormt hierbij de aanzet. De aanleg van de omliggende straten is te vergelijken met de villawijk van het Albertstrand en hoort hier morfologisch ook bij: kronkelende straten met losstaande villa's. Bij de aanleg van de nieuwe lanen en straten wordt het oude kapelletje 20 meter. noordelijker heropgebouwd.

  • LANNOY D., Knokke-Heist. Terugblik, Maldegem, 1998, p. 88, 92.

Bron: CALLAERT G., VANNESTE P. & HOOFT E. met medewerking van DE LEEUW S. & STRUYF J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Onze-Lieve-Vrouwekapel

  • Omvat
    Watertoren

  • Is deel van
    Duinbergen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Arcadelaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/7141 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.