Geografisch thema

Stoofweg

ID
9371
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9371

Beschrijving

Straat met elleboogvormig tracé tussen de Antwerpse Heirweg ten zuiden en de Doorn- en de Sareptastraat ten noorden. Vermoedelijk vroegmiddeleeuwse secundaire zandstreekweg waarlangs het vee wordt geleid in de "wastinen" of woeste gebieden en van waaruit de ontginning is gebeurd; tevens ter verbinding van de hofsteden en de akkers op de droge zandruggen. Vertrekt vanaf de wijk "Estegem", één van de oudste bewoningskernen van Sijsele ten noorden van de Antwerpse Heirweg, waarvan de westgrens wordt gevormd door het zuidelijk tracé van de Stoofweg.
Voorheen is aan de westzijde van de weg de historische ontginningshoeve "Ten Hille" gelegen, voor het eerst vermeld in 1255 en vanaf 1482 in eigendom van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge. Zogenaamd naar de Hillemeers ten westen ervan, waarnaar teven het gehucht "ten Hille" aan de kruising met de Antwerpse Heirweg genoemd wordt. Dit gehucht is later gekend als "Ter Bolle", naar de historische hoeve gelegen ten zuiden van de Antwerpse Heirweg en een oude herberg aan de zuidzijde van de Stoofweg, vermeld in het landboek van Sijsele van 1668-1669.
Aan zuidwestelijke zijde van de weg zijn thans enkele gemeentelijke sportterreinen gelegen; verder verspreide recentere landbouwbedrijven.

  • VERSTRAETE D., Het hof "Ten Hille" op Sijsele, in Bos en Beverveld, jaarboek 1973, nr. 7, p. 7-15.
  • WINTEIN W., Landschapsontwikkeling te Sijsele. Een historisch-geografisch overzicht vanaf de eerste ontginningen tot heden, in Bos en Beverveld, jaarboek 1967, nr. 2, p. 15, 37.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stoofweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/9371 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.