Vastgesteld varend erfgoed

Motorjacht Zoef

Vastgesteld varend erfgoed van 16-06-2017 tot heden
ID: 14859   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14859

Besluiten

Vaststelling inventaris varend erfgoed
vaststellingsbesluiten: 16-06-2017  ID: 14472

Beschrijving

Deze vaststelling betreft het patrouillevaartuig Zoef. Het patrouillevaartuig van de Nederlandse Rijkspolitie wordt sinds 1967 als pleziervaartuig gebruikt. Immatriculatienummer: B 13790.Waarden

historische waarde

De Zoef is een patrouillevaartuig van de Nederlandse Rijkspolitie dat in 1942 door de scheepswerf De Vries-Lentsch in Noord-Amsterdam werd opgeleverd. Na een carrière bij de Rijkpolitie werd het vaartuig vanaf 1967 als pleziervaartuig gebruikt.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Zoef

Mechelen (Mechelen)
De Zoef is een patrouillevaartuig van de Nederlandse Rijkspolitie dat sinds 1967 als pleziervaartuig wordt gebruikt.