Downloadbare CSV-bestanden

In de Inventaris Onroerend Erfgoed kan je elke lijst met zoekresultaten exporteren als een CSV-bestand. Dit bestand bevat alle basisinformatie over de gevonden objecten (id, naam, locatie, typologie, …).

Omwille van technische redenen zijn onze standaard CSV-bestanden beperkt tot 2000 objecten. Als je meer objecten in een keer wil bekijken of zelf aan de slag wil met onze data, kan je hier onze volledige datasets in CSV-formaat downloaden. Deze bestanden worden elke nacht opnieuw aangemaakt en zijn dus altijd actueel.

Publieke downloads

Aanduidingsobjecten

Aanduidingsobjecten geven informatie over het juridische statuut van het erfgoed in onze inventaris. Het kan gaan om beschermd of vastgesteld erfgoed, UNESCO Werelderfgoed of erfgoedlandschappen. Ook vastgestelde gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA) zijn opgenomen.

Grootte: 50.93 MB Meer info Download
Laatste wijziging: 11-12-2023

Dit bestand bevat de volgende data:

 • Beschermde archeologische sites
 • Beschermde landschappen
 • Beschermde monumenten
 • Beschermde stads- en dorpsgezichten
 • Erfgoedlandschappen
 • Gebieden geen archeologie
 • Overgangszones
 • UNESCO buffers
 • UNESCO kernen
 • Vastgesteld landschappelijk erfgoed
 • Vastgestelde inventaris van archeologische zones
 • Vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed
 • Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken
 • Vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
 • Vastgestelde landschapsatlas

Erfgoedobjecten

Erfgoedobjecten zijn erfgoeditems die wij geïnventariseerd hebben op basis van wetenschappelijk vastgelegde criteria. Samen geven ze een zo representatief mogelijk beeld van al het onroerend en varend erfgoed dat Vlaanderen rijk is.

Grootte: 26.97 MB Meer info Download
Laatste wijziging: 11-12-2023

Dit bestand bevat de volgende data:

 • archeologisch erfgoed
 • bouwkundig erfgoed
 • landschappelijk erfgoed
 • varend erfgoed

Erfgoedobjecten: Houtige beplantingen met erfgoedwaarde

Dit is een subset van erfgoedobjecten. Deze set bevat alle erfgoedobjecten met als thema houtige beplantingen met erfgoedwaarde.

Grootte: 1.34 MB Meer info Download
Laatste wijziging: 11-12-2023

Dit bestand bevat de volgende data:

 • Erfgoedobjecten: Houtige beplantingen met erfgoedwaarde

Waarnemingen

Waarnemingen zijn resultaten van onderzoek of toevallige vondsten met betrekking tot onroerend erfgoed. Het gaat bijvoorbeeld om de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), die een verzameling is van gekende archeologische vindplaatsen in Vlaanderen.

Grootte: 2.15 MB Meer info Download
Laatste wijziging: 11-12-2023

Dit bestand bevat de volgende data:

 • Archeologische waarnemingen