Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Clair Séjour

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
23401
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23401

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lage villa in een verschraalde, door de cottagestijl geïnspireerde wederopbouwarchitectuur, ontworpen door architect R. Thoelen (Brussel) in 1946.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Clair Séjour

Leopoldlaan 21 (De Haan)
Lage villa in een verschraalde, door de cottagestijl geïnspireerde wederopbouwarchitectuur, ontworpen door architect R. Thoelen (Brussel) in 1946.