Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof te Sörsele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
96228
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96228

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen omgrachte hoeve met losse bestanddelen, zogenaamd Hof Sörsele (Sursele), gesitueerd rondom een gekasseid vierkant erf, dat een uitzonderlijk voorbeeld vormt van een laatmiddeleeuwse site met walgracht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof te Sörsele

Vogelenzang 44 (Lede)
Achterin gelegen omgrachte hoeve met losse bestanddelen, gesitueerd rondom een gekasseid vierkant erf. Het goed gaat vermoedelijk terug tot een laatmiddeleeuwse site met walgracht, waarvan het een uitzonderlijk voorbeeld vormt. Het woonhuis, in kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw, werd maar meermaals verbouwd.