Teksten van Ensemble De Biekens

Tweegezinswoning De Biekens ()

Ensemble "De Biekens" is een in spiegelbeeld uitgewerkte tweegezinswoning, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van architect Frans Van Dijk in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Deze maatschappij was opgericht in 1886 met als doel de nieuwe wijk Zurenborg te ontwikkelen. De maatschappij bouwde talrijke ensembles voor eigen rekening, die ze verhuurde of verkocht sleutel-op-de-deur. Het is duidelijk dat de maatschappij een stedenbouwkundige en architecturale stempel op de nieuwe wijk wilde drukken. Door hun investeringen in grote, opvallende ensembles in de centrale as door de wijk, bouwde de maatschappij de Cogels-Osylei uit tot het pronkstuk van Zurenborg.

Frans Van Dijck, een populaire architect die in die tijd grote realisaties kon doen, werd aangesproken voor een aantal van hun grote projecten in de Cogels-Osylei en in de straten daarrond. Telkens koos hij voor een eclectische bouwstijl, met bakstenen gevels en een speelse, pittoreske en druk versierde decoratie die verwijst naar de gotiek, de cottagestijl, de neo-Vlaamserenaissance en de art nouveau.

De eclectische compositie van "De Biekens" combineert twee identieke, spiegelend tegen elkaar gebouwde woningen tot één geheel. De huizen tellen elk twee traveeën en twee bouwlagen onder een hoog leien zadeldak. De lijst- en topgevels zijn samengesteld uit vrij geïnterpreteerde stijlkenmerken van traditionele en gotische oorsprong, vermengd met nieuwmodische cottage- en art-nouveau-ingrediënten.

Drie grillig gevormde trapgevels van bak- en natuursteen bekronen de centrale, gekoppelde ingangstravee en de buitenwaarts aansluitende venstertraveeën. De centrale toegangstravee heeft een statige, brede hardstenen trap, leidend naar de portiek in rondboogarcade met overdadige neogotische versiering. Bovenaan dit geveldeel, een wit natuurstenen bas-reliëfpaneel met de huisnaam "DE BIEKENS" en de afbeelding van bijen rond een bijenkorf. De venstertraveeën hebben op de verhoogde begane grond brede rondbogige deurvensters met balkon, op de eerste verdieping driezijdige houten erkers bekroond met de smeedijzeren leuningen van de bovenliggende balkons en op de bovenverdiepingen drielichten in natuurstenen kozijnen, waarbij de boogvelden versierd zijn met tegels in dambordpatroon. Souterrain van 70 verbouwd tot garage.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 1745.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 106-107.

Bron: -
Auteurs:  Hooft, Elise, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Hooft, Elise; Plomteux, Greet: Ensemble De Biekens [online], https://id.erfgoed.net/teksten/171450 (geraadpleegd op )


Tweegezinswoning De Biekens ()

In spiegelbeeld uitgewerkte tweegezinswoning, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van F. Van Dijk. Eclectische compositie met vrij geïnterpreteerde stijlkenmerken van traditionele en gotische oorsprong vermengd met nieuwmodische cottage- en art-nouveau-ingrediënten; grillig gevormde trapgevels van bak- en natuursteen boven centrale gekoppelde ingangstravee en buitenwaarts aansluitende venstertravee, laatstgenoemde vermeerderd met houten erkers, smeedijzeren leuningen en tegeltableaus; mozaïekmedaillons en bas-reliëfpaneel met afbeelding van bijen. Souterrain van 70 verbouwd tot garage.

  • Gemeente-archief Berchem, 0.1/5, dossier 11, 2 juli 1901.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 106-107.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet: Ensemble De Biekens [online], https://id.erfgoed.net/teksten/11108 (geraadpleegd op )