Teksten van Burgerhuis in art-nouveaustijl

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11120

Villa in art-nouveaustijl ()

In 1901 ontwerpt Ernest Stordiau deze half vrijstaande burgerwoning in art-nouveaustijl in opdracht van de Société Anonyme pour la construction de Maisons Bourgeoises, sinds eind 19de eeuw de motor achter de ontwikkeling van de wijk Zurenborg.

Stordiau heeft door zijn talrijke projecten in Zurenborg, al dan niet in samenwerking met deze maatschappij, in belangrijke mate het typische beeld van Zurenborg gevormd. Vooral zijn extravagante eclectische, art-nouveau- en neorenaissancistische ontwerpen zijn bekend. Deze villa is een typisch voorbeeld van zijn art-nouveauontwerpen. Het is opvallend dat de woning gebouwd wordt in één project met de naastgelegen woning, omdat deze in een veel traditionelere stijl werd ontwerpen en ook qua verhoudingen geen eenheid vormt met de art-nouveauvilla.

De woning telt drie bouwlagen onder een zadeldak. De gevels zijn uitgevoerd in gele baksteen met natuurstenen banden. Gebruik van blauwe hardsteen voor de plint en voor decoratieve elementen.

Stordiau tekende een geometrische, driedimensionaal uitgewerkte compositie met in- en uitspringende volumes en variërende rechthoekige vlakken in gevelopbouw en muuropeningen. Opvallende elementen in dit ontwerp zijn de achteruitwijkende bovenverdieping van de deurtravee en de grote houten erker op de eerste verdieping van de venstertravee. Een speelse afwijking van dit strakke patroon vormen de tegeltableaus met citrusbomen en de floraal uitgewerkte topstukken van de pyloonlisenen.

De venstertravee heeft op de begane grond een drielicht en op de bovenverdieping een vierlicht, beide strak vormgegeven en met art-nouveaugetinte hardstenen lekdrempels. Originele houten paneeldeur, bovenlicht met smeedwerk en natuurstenen omlijsting, alles in art-nouveaustijl. In de terugwijkende gevel boven de deur, drie rechthoekige vensteropeningen met op de borstweringen de tegeltableaus. Zeer goed bewaard schrijnwerk van vensters en deuren, getypeerd door onder meer gedeelde bovenlichten en art-nouveaubelijning. Dit verzorgde schrijnwerk wordt verder gezet in het interieur.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1901 # 621.
  • LAUT A. & POSSEMIERS J. 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 132.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 23.

Auteurs:  Plomteux, Greet; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/166153 (geraadpleegd op ).


Villa in art-nouveaustijl ()

Halfvrijstaande villa in art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1901 naar ontwerp van Ernest Stordiau.

Geometrische, driedimensionaal uitgewerkte compositie met in- en uitspringende volumes (achteruitwijkende bovenverdieping van de deurtravee en houten erker van de venstertravee) en variërende rechthoekige vlakken (gevelopbouw en muuropeningen); een speelse afwijking van dit strakke patroon vormen de tegeltableaus met citrusbomen en de floraal uitgewerkte topstukken van de pyloonlisenen. Originele houten paneeldeur, bovenlicht met smeedwerk en natuurstenen omlijsting, alles in art nouveau. Interieur met dito schrijnwerk.

Nummer 24, in neo-Lodewijk XVI-stijl; bouwjaar en architect ut supra.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1901, Modern Archief 20.361, dossier 621.
  • ELAUT A. & POSSEMIERS J. 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 132.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 23.

Bron: KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. & HIMLER A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nd, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/11120 (geraadpleegd op ).