Woning Proost

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Beerse
Deelgemeente Beerse
Straat Kapellekuilstraat
Locatie Kapellekuilstraat 42, Beerse (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Beerse (adrescontroles: 20-03-2007 - 20-03-2007).
  • Inventarisatie Beerse (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning Proost

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning Proost

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Villa van 1965-1966 naar ontwerp van architect P. Neefs. Vrijstaande woning van één bouwlaag, opgebouwd uit rechthoekige, witgeschilderde bakstenen volumes onder plat dak. De oorspronkelijke L-vorm werd later, eveneens naar ontwerp van P. Neefs, aan de noordzijde uitgebreid met een dwarse vleugel. In tegenstelling tot zijn latere woningen zijn alle elementen van dit ontwerp loodrecht op elkaar ingesteld.

De as naar de straat wordt bepaald door de oprit naar de enige opening in de voorgevel, met name de inkom en garagepoort van gewapend glas in stalen kaders. Zuidelijke zij- en achtergevels daarentegen zijn geopend met tot op de grond reikende glaswanden, ter hoogte van de slaapkamers gescheiden door rechthoekige uitsprongen met kasten. Centraal in de woning zijn de garage, stook-, was- en voorraadruimten ondergebracht, die evenals de ingesloten badkamer zenitaal worden verlicht.

  • Gegevens en plan verstrekt door eigenaars en architect P. Neefs.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapellekuilstraat

Kapellekuilstraat (Beerse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.