Teksten van Opgaande zomerlinde als vrijheidsboom

Opgaande linde als vrijheidsboom Bottelare ()

Op het dorp tegenover de kerk staat op het Koning Albert I-plein een mooi gevormde monumentale lindeboom. Het zou de vrijheidsboom zijn die bij de onafhankelijkheid van België in 1830 is geplant. In een krantenartikel (OG van 28/08/2003) zegt pastoor Leo Rooms dat de echte vrijheidsboom op het dorpsplein staat en hij tijdens opzoekingswerken verwarring met een andere boom (hoek Stas de Richellelaan met Poelstraat) heeft kunnen uitsluiten.

In 2011 heeft de gemeente Merelbeke in de notulen van de gemeenteraad van Bottelare de oorsprong van de linde nader onderzocht. In de notulen van 1896 kwam het volgende aan het licht: “Kwestie der Lindeboomen op het dorp nabij de Kerk. Gehoord de verklaringen en de uitleggingen van den heer Burgemeester nopens deze zaak. Overwegende dat er niets stellig bewijst aan wien deze lindeboomen zijn toebehoorende, hetzij aan de gemeente, hetzij aan de familie De Vreese. Overwegende dat deze boomen bijzonderlijk de groote linde een schoon en prachtig uitzicht geeft op het dorp De Raad: Ten einde alle verdere moeielijkheden te vermijden, werdt er bij deze eene som toegestaan van honderd franken, aan de familie De Vreese te betalen, op voorwaarde dat de groote linde onwederroepelijk den eigendom blijve der gemeente en dat de kleine linde wordt uitgedaan.” Hieruit blijkt dat er twee lindebomen stonden op het dorp en dat er na beraadslaging beslist werd om een vergoeding te betalen om de grote linde te behouden en dat er een kleine linde mocht verwijderd worden. Wat is groot en wat is klein … en men spreekt ook niet van vrijheidsbomen maar van lindes.

Indien er een linde werd geplant in 1830 dan was hij, in 1896, 66 jaar oud of jong. Indien deze boom werd verwijderd dan is er een grote linde blijven staan die eerder werd geplant, zoals bijvoorbeeld een boom van na de Franse revolutie of een boom van bij de Brabantse omwenteling. Nader onderzoek is hier aangewezen.


Bron: -
Auteurs:  Van der Linden, Geert
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Van der Linden, Geert: Opgaande zomerlinde als vrijheidsboom [online], https://id.erfgoed.net/teksten/177246 (geraadpleegd op )


Vrijheidslinde Bottelare ()

Op het dorpsplein van Bottelare tegenover de parochiekerk Sint-Anna staat op het Koning Albert I-plein een mooi gevormde monumentale zomerlinde (Tilia platyphyllos). Het zou de vrijheidsboom zijn die na de onafhankelijkheid van België op 30 april 1831 werd geplant.

Historiek

In een krantenartikel (OG van 28/08/2003) zegt pastoor Leo Rooms dat de echte vrijheidsboom op het dorpsplein staat en hij tijdens opzoekingswerken verwarring met een andere boom (hoek Stas de Richellelaan met Poelstraat) heeft kunnen uitsluiten.

In 2011 heeft de gemeente Merelbeke in de notulen van de gemeenteraad van Bottelare de oorsprong van de linde nader onderzocht. In de notulen van 1896 kwam het volgende aan het licht: “Kwestie der Lindeboomen op het dorp nabij de Kerk. Gehoord de verklaringen en de uitleggingen van den heer Burgemeester nopens deze zaak. Overwegende dat er niets stellig bewijst aan wien deze lindeboomen zijn toebehoorende, hetzij aan de gemeente, hetzij aan de familie De Vreese. Overwegende dat deze boomen bijzonderlijk de groote linde een schoon en prachtig uitzicht geeft op het dorp. De Raad: Ten einde alle verdere moeielijkheden te vermijden, werdt er bij deze eene som toegestaan van honderd franken, aan de familie De Vreese te betalen, op voorwaarde dat de groote linde onwederroepelijk den eigendom blijve der gemeente en dat de kleine linde wordt uitgedaan”. Hieruit blijkt dat er twee lindebomen stonden op het dorp en dat er na beraadslaging beslist werd om een vergoeding te betalen om de grote linde te behouden en dat er een kleine linde mocht verwijderd worden. Wat is groot en wat is klein … en men spreekt ook niet van vrijheidsbomen, maar van lindes.

Indien er een linde werd geplant in 1830 dan was hij, in 1896, 66 jaar oud of jong. Indien deze boom werd verwijderd, dan is er een grote linde blijven staan die eerder werd geplant, zoals bijvoorbeeld een boom van na de Franse revolutie of een boom van bij de Brabantse omwenteling.

Beschrijving

De zomerlinde heeft een stamomtrek van 3,29 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2008) en een kruinstraal van 10 meter. De opgaande linde is circa 19 meter hoog. De boom werd op het dorpsplein geplaatst als vrijheidsboom en is door zijn omvang en mooie groeivorm een beeldbepalend element binnen de dorpskern van Bottelare. Het gaat om de hoogste, dikste en oudste vrijheidsboom van de regio. Vrijheidsbomen met een dergelijke omvang en representativiteit zijn zeldzaam te noemen. De boom is geplant op een typerende locatie in de onmiddellijke nabijheid van de parochiekerk en het gemeentehuis.

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier 4.001/44043/101.1, Thematisch-typologische en thematisch-geografische bescherming van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: Oost-Vlaanderen, fase 2A, nr. 11, Vrijheidsboom op het dorpsplein te Bottelare (S.N., 2013).
  • VAN DER LINDEN G. 2008: Vrijheidslinde Bottelare (Merelbeke) (terreinbezoek op 23 april 2008).

Bron: -
Auteurs:  Van der Linden, Geert
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Van der Linden, Geert: Opgaande zomerlinde als vrijheidsboom [online], https://id.erfgoed.net/teksten/180976 (geraadpleegd op )