Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ranst
Deelgemeente Ranst
Straat Kromstraat
Locatie Kromstraat 67, Ranst (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ranst (actualisaties: 22-08-2007 - 27-08-2007).
  • Adrescontrole Ranst (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Ranst (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Woonstalhuis
gelegen te Kromstraat 67 (Ranst)

Deze bescherming is geldig sinds 05-03-2001.

Beschrijving

Hoeve uit het tweede kwart van de 18de eeuw, gelegen op omhaagd terrein. Woonstalhuis (nok parallel aan de straat) uit het tweede kwart van de 18de eeuw met voortuintje. Rechthoekige houten schuur (nok parallel aan de straat) uit de 20ste eeuw aan noordoostzijde en bakhuis uit de 18de eeuw (?), (nok loodrecht op de straat) aan noordwestzijde. Aarden erf, toegankelijk via houten poort aan oostzijde woonhuis; waterput en moestuin aan noordwestzijde.

Fraai woonstalhuis in traditionele stijl met zuidelijke voorgevel van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen); getrapte dakvensters met korfboogluik aan deur- en poorttravee; gevelsteen 1735 boven stalpoort. Verankerd bakstenen gebouw op gecementeerde plint met beschilderde speklagen ter hoogte van vensterdorpels. Beschilderde kroonlijst met overhoekse muizentandfries.

Oorspronkelijk beluikte en nog getraliede klooster- en kruiskozijnen van beschilderde zandsteen, bekroond door rollaag van gesinterde baksteen onder dito gordijnboog met driezijdige topversiering. Rondboogdeur in beschilderde omlijsting van zandsteen met kwarthol geprofileerd beloop, in torusprofiel uitgewerkte imposten en sluitsteen; kwarthol geprofileerd ovaal bovenlicht met geprofileerde waterlijst. Rondboogpoort met beschilderde negblokken.

Noordelijke gevel met rechthoekige muuropeningen en oostgevel met geschilderde banden en twee beluikte korfboogvensters onder gesinterde driepasvormige versiering. Westgevel geflankeerd door rechthoekig wagenhuis onder zadeldak (mechanische pannen); noordgevel oorspronkelijk voorzien van drie steekboogpoorten waarvan heden twee gedicht. Rechthoekig bakhuisje onder mank zadeldak (Vlaamse pannen) met steekboogdeurtje.

  • WEYNS J., Een fraai boerenhuis te Ranst, in De woonstede door de eeuwen heen, Orgaan van de Koninklijke Vereniging der Historische woonsteden van België en van de Nederlandse Kastelenstichting, trimestrieel tijdschrift, nummer 1, februari, 1969, 27-29.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Aanvullende informatie

Uit het beschermingsdossier uit 2001 blijkt dat van het oorspronkelijke complex gevormd door woonstalhuis - schuur - bakhuis alleen het woonstalhuis nog intact bewaard is. De schuur is ingestort en het bakhuis is een recente (19de-eeuwse) constructie die thans volledig verbouwd is.

  • Beschermingsdossier DA002305, Twee hoeven en molenromp te Ranst (S.n., 2001, digitaal dossier).

Foubert, Annemie (02-12-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kromstraat

Kromstraat (Ranst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.