erfgoedobject

Pastorie Heilige Elisabethparochie

bouwkundig element
ID
14633
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14633

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rechthoekig gebouw uit het derde kwart van de 18de eeuw, ingeplant binnen niet afgesloten beboomd domein. Onder pastoor G. Sels werd de oude pastorie in 1756 afgebroken en op dezelfde plaats vervangen door de huidige pastorie. Uit het plantagienboek van de Sint-Bernardsabdij van Hemiksem kan men opmaken dat de pastorie opgericht werd in 1756-1757 met steen geleverd door de plaatselijke steenbakkerij, eigendom van de voornoemde abdij. Normaal gezien moest de abdij als tiendheffer de bouw van de pastorie volledig op zich nemen, nochtans betaalde de pastoor zelf een groot deel van de opbouw. Opgebouwd door metsers Adriaen de Knodder, Wauter van Roeij en Joseph Hertoghe; timmerlui Peeter Maes en Gillis Leijsen; schrijnwerker Peeter Verbuecken; en smid Adriaen Bogaerts. Toen voorzien van rieten dak. Aantal ramen, plafonds en plankenvloeren vernieuwd in 1881-82. Herstellingen in 1924 onder meer aan daken, bepleistering en vloeren.

Dubbelhuis met identieke zuidelijke voor- en noordelijke achtergevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien) met rechthoekige dakvensters in houten omlijsting met gebogen fronton. Oostelijke en westelijke zijgevels met aanbouwsels van één bouwlaag onder lessenaarsdaken (leien). Verankerd, bepleisterd en beschilderd bakstenen gebouw. Beluikte rechthoekige vensters met arduinen dorpels. Rechthoekige deur in vlakke omlijsting van arduin op neuten. Vensters van de noordgevel met originele roedeverdeling, alsook bovenlicht deur met sierlijke roedeverdeling. Aanbouwsels met rechthoekige vensters en deur, arduinen dorpels; westelijk aanbouwsel met recente rechthoekige poort. Licht getrapte en bepleisterde kroonlijst.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, Zoersel, Sint-Elisabeth, dossiers 1, 2, 3, 4.
  • CAUTEREELS L., Bouw van de nieuwe pastorij te Zoersel, in Jaarboek 1980, Heemkundige kring Zoersel, p. 54-72.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985

Aanvullende informatie

De pastorie bevindt zich binnen een omhaagd domein en wordt omgeven door een grasperk met verspreid opgaande bomen. In het westen van de tuin zijn recent fruitbomen aangeplant. Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) wordt de pastorie voorgesteld als een omgracht U-vormig gebouw op een omhaagd perceel met enkele moestuinpercelen. Van deze omgrachting, die op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) niet meer wordt afgebeeld, zijn geen sporen bewaard gebleven.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean François de Ferraris, opgesteld tussen 1770-1778, schaal 1:11.520.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven tussen 1846-1854, schaal 1:20 000.
Auteurs : Cox, Lise
Datum: 21-01-2015

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie Heilige Elisabethparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14633 (Geraadpleegd op 18-05-2021)