erfgoedobject

Voorste Hoeve

bouwkundig element
ID: 14646   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14646

Juridische gevolgen

Beschrijving

Monumentale hoeve met losstaande bestanddelen, uit het derde kwart van de 18de eeuw, ingeplant op niet afgesloten grasveld. Omringd door weiland en bos en tevens gelegen aan oostzijde van het domein Zoerselhof. Bestaande uit woonstalhuis (nok parallel aan de straat), rechthoekige stalling (nok parallel aan de straat) aan zuidzijde en langsschuur (nok loodrecht op destraat) aan noordoostzijde.

Behoorde tot de bezittingen van de Sint-Bernardsabdij (Hemiksem). In 1287 werd voor eerst vemeld dat de abdij een grangria of curtis namelijk landbouwuitbating op Hooidonk bezat. Waarschijnlijk werd dit hoevecomplex opgetrokken bij het jachtverblijf dat reeds bestond bij de schenking in 1233. Daaruit werd in 1566 een tweede hoeve gesplitst. De oorspronkelijke hoeve, in de 17de eeuw genoemd de 'Grote hoeve van Hooidonk', en de 'Kleine hoeve' waren reeds voor 1640 opgedeeld in twee landbouwuitbatingen. Dus is tussen 1566 en circa 1638 een landbouwuitbating uitgegroeid tot vier hoeven die in 1794 een gezamenlijke oppervlakte hadden van 246,4 hectare of 61,6 hectare per hoeve. Deze splitsing is toe te schrijven aan een intense ontginning van de heide. De hoeve, waarschijnlijk opgetrokken in vakwerkbouw, bevond zich in slechte staat zodat in 1751 de huidige stenen hoeve werd gebouwd. Ook de andere Kleine hoeve van Hooidonk (nummer 12) bevond zich in slechte staat en werd vervangen door een stenen gebouw in 1755. Kwam na inbeslagname in 1804 in privé-bezit zodat de beide hoeven gesplitst werden en de nummer 12 een eigen schuur kreeg.

Rechthoekig woonstalhuis van zes traveeën - woonhuis met noordelijke voorgevel van twee brede traveeën - en één bouwlaag onder mank zadeldak (mechanische pannen, oorspronkelijk afgewolfde oostgevel), jaartal 1751 door middel van gesinterde steen oostgevel. Klein rechthoekig aanbouwsel onder zadeldak (Vlaamse pannen) tegen westgevel. Verankerd bakstenen gebouw op gecementeerde plint. Laagreikend dak, enkel inspringende woonhuisgevel iets hoger opgetrokken. Onderkelderde noordwesthoek met rechthoekig keldervenstertje en opkamervenstertje bij de westgevel. Muurvlechtingen bij oost- en westgevels; verlaagd aandak. Schaarse muuropeningen. Rechthoekige, meestal vernieuwde, vensters met houten lateien, rechthoekig zolderluik bij de noordgevel. Noordelijke rondboogdeur met geprofileerde imposten en sluitsteen van zandsteen.

Monumentaal stallinggedeelte met gesloten karakter. Centraal in oostgevel rechthoekig luik in houten omlijsting en rechthoekige poort in dito omlijsting. Verder enkele kleine rechthoekige luiken of venstertjes en poort.

Monumentale rechthoekige langsschuur onder schilddak (mechanische en Vlaamse pannen). Oorspronkelijk vakwerkbouw, met in vakwerk bewaarde west- en zuidgevels, met een minimum gebruik aan stijlen en regels en met leem bezette horizontaal gevlochten tenen; heden in zeer slechte staat. Versteende noord- en oostgevels met enkele bewaarde stijlen. Westgevel met twee rechthoekige poorten.

Rechthoekige houten stalling onder zadeldak (mechanische pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw of de 20ste eeuw (?).


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs : Wylleman, Linda
Datum  : 1985


Relaties

  • Is deel van
    Voorste Hoeven
    Voorste Hoeven (Zoersel)

  • Is gerelateerd aan
    Voorste Hoeve
    Voorste Hoeven 12 (Zoersel)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Voorste Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14646 (Geraadpleegd op 19-05-2019)