Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Sint-Rijkers
Straat Burgmolenstraat
Locatie Burgmolenstraat 43, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nr. 43. Oorspronkelijk omwald hoevetje met losse bestanddelen, gelegen midden weilanden en omgeven door wilgen en abelen; onverhard erf met vaalt en notelaar voor voormalig boerenhuis, thans varkensstal; oudere nederzetting, waarvan de meeste gebouwen, op het boerenhuis en stalgebouwtje na, in XX vervangen. Thans nieuw woonhuis en loodsen nabij de baan.

Ten N. van erf, boerenhuis van drie trav. + twee trav. r.opkamer en één bouwl. Onder zadeldak (n // straat, golfplaten), deels mank wegens uitbouw aan achterzijde, met l.wolfseind en een deels overstekende rand op modillons aan erfzijde. Daterend van 1680, jaartal aangebracht op thans verdwenen balk, vlg. bewoners. Verankerde en witgekalkte baksteenbouw ter hoogte van opkamer; stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen voor lager woongedeelte, beide op gepikte plint; uitstekende ankerbalken in l.deel. Rechth. muuropeningen met bewaarde houten kozijnconstructie: kozijndeur en beluikte vensters met bolkozijn en kleine roedenverdeling in lager woonhuis; opkamer o.m. met kelderopening met kozijn en houten latei onder korfboogvormige ontlastingsboog en beluikt kozijnvenstertje met kleine roedenverdeling. Achtergevel met blind opkamergedeelte; beluikt venster met houten kruiskozijn en kleine roedenverdeling r. Sporen van aandak, mogelijk ook schouderstukken, in O. zijgevel; rechth. kelderopening met rollaag, getralied kozijn en houten latei; rechth., deels gedichte zolderopening met rollaag en beluikt venster met (kruis ?)kozijn. XIX-uitbouw van één trav. onder lessenaarsdak, tegen W.zijgevel. Bewaarde moerbalken met balksloffen in .binnenhuis" en opkamer.

Ten N.O. van erf: XVII d (?)-stalling. Geel bakstenen gebouwtje van vijf trav. en één bouwl. onder zadeldak (n huis, golfplaten) met overstekende rand en l.wolfseind op modillons (strobeschieting). Klimmend dakvenster boven W. gevel. Rechth. muuropeningen, sommige met kozijnconstructie, houten latei of rollaag. XX-aanbouwsel tegen Z.gevel.

In verlengde van stalling, XX-loods ter vervanging van vroegere dwarsschuur met horizontale plankenbeschieting en strodak.

Overige gebouwen zonder noemenswaardigheid.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Burgmolenstraat (Sint-Rijkers)

Burgmolenstraat (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.