Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Eksaarde
Straat Rechtstraat
Locatie Rechtstraat 3, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis met verankerde bakstenen tuitgevel met muurvlechtingen op schouderstukken; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw. Segmentboogvensters, op de begane grond beluikt en gevat in een arduinen omlijsting; gecementeerde omlijsting op de verd. Spiegelbogige, rijk geprofileerde arduinen deuromlijsting met riemen en kwarthol beloop op neuten, versierde tussendorpel, sluitsteen en zwikken met rocaille- en loofwerkmotieven, gekorniste waterlijst. Erboven: segmentboogvenster onder een gestrekte waterlijst; ongeveer rechthoekige zoldervenster. Zijgevels met geprofileerde band onder de dakrand.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Eksaarde

Eksaarde (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.