Teksten van Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa

Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetry, Cheddar Villa (2008)

Gelegen langs de Brugseweg, op ongeveer 1300 meter ten zuidwesten van de kerk van het gehucht Sint-Juliaan, naast de zogenaamde ‘Cheddar Villa’ (Brugseweg 1), waar nog een grote Duitse geschutspost staat.

Historiek

'Cheddar Villa' was de naam die door het leger werd gegeven aan de vlakbij gelegen boerderij met geschutsbunker. Tijdens de nacht van 25 op 26 april 1915 (Tweede Slag bij Ieper), toen de Duitsers Sint-Juliaan konden veroveren, werden hevige gevechten geleverd op deze plaats. De Britse doden werden ter plaatse begraven. De begraafplaats kreeg de naam 'Cheddar Villa Cemetery'. In 1922 werd die naam veranderd op verzoek van de bevelvoerende officier van het '2nd Seaforth Highlanders'. Maar liefst 101 van de 148 doden die hier begraven zijn of herdacht worden, behoorden tot deze eenheid.

Volgens het huidige register liggen er op deze begraafplaats 1 Canadees en 147 doden uit het Verenigd Koninkrijk. Hiervan konden er 21 niet geïdentificeerd worden. 19 doden kregen een 'special memorial' omdat hun graf door artillerievuur vernield werd (achteraan de begraafplaats) en achteraf niet meer teruggevonden kon worden. Rij A graf 8 en rij B graf 1 zijn massagraven waarop een 'duhallow block' werd geplaatst. De zinsnede 'Their glory shall not be blotted out' is evenwel op deze gedenkzuil achterwege gelaten. De afzonderlijke graven konden door het artillerievuur niet meer onderscheiden worden. De doden worden individueel herdacht met respectievelijk 75 (links) en 18 (rechts) 'special memorials', die langs de muren van de begraafplaats staan. Achteraan, tegen de noordwestelijke muur, is een gedenkplaat aangebracht ter herinnering aan 23 officieren en manschappen van het '2nd Seaforth Higlanders', die hier in de omgeving gevallen zijn, maar waarvan niet geweten is waar ze begraven liggen. Hun namen staan eveneens op de Menenpoort (Ieper).

Seaforth Cemetery, Cheddar Villa werd ontworpen door W.H. Cowlishaw.

Beschrijving

Begraafplaats met nagenoeg rechthoekig grondplan, op de schuine voormuur na en een oppervlakte van 1.008 m². Het terrein is ongeveer vlak en wordt omgeven door een rode bakstenen muur, afgewerkt met witte deksteen. Toegang via een smeedijzeren hekken. Bij de toegang is het opschrift 'Seaforth Cemetery, Cheddar Villa 1915' terug te vinden, evenals het registerkastje en de metalen informatieplaat. De landplaten zijn vooraan tegen de zijmuren aangebracht. Centraal vooraan staat het ‘Cross of Sacrifice’ (type A1). De graven of 'special memorials' staan bijna allemaal tegen de muren geplaatst, behalve enkele graven van rij A en C en de twee 'duhallow blocks', die twee massagraven markeren. Op een plaat in de achtermuur (noordwestzijde) staan de namen van 23 mannen van het '2nd Seaforth Highlanders' die hier in de omgeving vermist raakten. Behalve enkele linden wordt het grasveld getooid met bloemperken en struiken. Daar de meeste graftekens tegen de randen staan, overheerst de grasvlakte.

  • SCOTT M. 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk.
  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website).

Bron: Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW002415, Britse militaire begraafplaatsen te Langemark-Poelkapelle (DECOODT H., 2009)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum: 2008


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125299 (geraadpleegd op 18-06-2021)


Seaforth Cemetery, Cheddar Villa (St.-Juliaan - WOI) (2004)

Locatie

Gelegen langs de Brugseweg, in het gehucht Sint-Juliaan, op de wijk Fortuinhoek, in licht heuvelachtig, landelijk gebied. Vlakbij bevindt zich de boerderij 'Cheddar Villa', met grote bunker. Seaforth Cemetery ligt op circa 700m ten westen van Bridge House Cemetery en 1km ten zuidwesten van St. Julien Dressing Station Cemetery.

Historische achtergrond

Cheddar Villa was de naam die door het leger werd gegeven aan de boerderij ten westen van de Brugseweg.

Tijdens de nacht van 25 op 26 april 1915, toen de Duitsers Sint-Juliaan konden veroveren in het kader van de Tweede Slag bij Ieper, werden hevige gevechten geleverd op deze plaats. De Britse doden werden ter plaatse begraven.

De begraafplaats kreeg de naam 'Cheddar Villa Cemetery'. In 1922 werd die naam veranderd op verzoek van de bevelvoerende officier van het '2nd Seaforth Highlanders'.

Beschrijving

Seaforth Cemetery, Cheddar Villa werd ontworpen door W.H. Cowlishaw. Het grondplan is rechthoekig met aan de voorkant een afgeschuinde zijde (voor de straat) en heeft een oppervlakte van 1008m². Het terrein is ongeveer vlak en wordt omgeven door een rode bakstenen muur, afgewerkt met witte deksteen.

De ingang is een sober, smeedijzeren hekken in een insprong van de omheiningsmuur. Links staat te lezen 'Seaforth Cemetery, Cheddar Villa', rechts '1915'.

Binnen op de begraafplaats, is onmiddellijk links naast het poortje, het registerkastje. Rechts hangt de metalen CWGC-infoplaat aan de voormuur opgehangen. In de linker- en rechtermuur zijn de landplaten aangebracht. Op een plaat in de achtermuur de namen van 23 mannen van het '2nd Seaforth Highlanders' die hier stierven, maar van wie niet zeker is of ze ook op deze begraafplaats werden begraven.

Het 'Cross of sacrifice', van het A1-type, staat vóóraan, midden op de begraafplaats. Er is dienstgebouw noch schuilhuis. De begraafplaats heeft slechts 1 perk dat bestaat uit 3 rijen uniforme grafstenen. Er zijn bloemperken bij de graven en een aantal bomen.

Er worden 148 doden begraven of herdacht, waarvan 1 Canadees en 147 doden uit het Verenigd Koninkrijk. Hiervan konden er 21 niet geïdentificeerd worden. 19 doden kregen een 'special memorial' omdat hun graf door artillerievuur vernield werd (achteraan de begraafplaats) en achteraf niet meer teruggevonden kon worden. Rij A graf 8 en rij B graf 1 zijn massagraven met een 'Duhallow Block'. De 'special memorials' voor deze doden, respectievelijk 75 (links) en 18 (rechts), staan langs de muren van de begraafplaats.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum: 2004


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195809 (geraadpleegd op 18-06-2021)