Teksten van Standbeeld voor het 7de Linieregiment

Standbeeld 7de Linie (St. Joris - WOI) (2004)

Locatie

Dit gedenkteken voor het 7de Linieregiment is gelegen op de linkeroever langs de IJzer, ter hoogte van de Uniebrug aan de Brugsesteenweg, op de grens tussen Sint-Joris (Nieuwpoort) en Mannekensvere (Middelkerke). Vlakbij staat een gedenkteken voor het 14de Linieregiment.

Historische achtergrond

Het monument wil herinneren aan de deelname van het Belgische 7de Linieregiment aan de Slag van de IJzer, in de periode 17-23 oktober 1914 en de gevechten bij Lombartsijde op 4 november 1914.

Het 7de Linie trok zich op 19 oktober 1914 op de linkeroever van de IJzer terug en hielp mee het Duitse offensief van 21-23 oktober afslaan. Rond de Uniebrug werd heel hevig gevochten: het regiment slaagde erin het moordende Duitse artillerievuur gedurende 4 dagen te trotseren, maar de uitputting eiste uiteindelijk zijn tol. De Uniebrug werd veroverd door de Duitsers.

De militairen van het regiment gingen uitrusten te Veurne. Het vaandel van het regiment kreeg er de decoratie "Frans erelegioen". Luitenant-Generaal Dossin kreeg na de oorlog zijn eretitel 'de Saint-Georges'.

Daarnaast herinnert dit monument ook aan gevechten bij Lombardsijde op 4 november 1914. Het gebied tussen Nieuwpoort en de IJzer was toen ondertussen onderwater gezet. Het 7de Linieregiment had de opdracht gekregen om een verdedigingslijn van Lombardsijde naar de 'Bamburghoeve' op te richten. Deze hoeve, die zich meer oostwaarts in het geïnundeerde gebied bevond, was nog steeds in Duitse handen. Van hieruit namen Duitsers de Belgische stellingen bij Lombardsijde onder vuur. Die 4de november, toen het 7de Linie poogde de verdedigingslinie op te richten, had de eenheid af te rekenen met moordend vijandelijk vuur en raakte ze verwikkeld in hevige gevechten, die de ganse dag duurden. Tegen de avond moest het 7de Linie zich noodgedwongen terugtrekken. Eén lijn, op een 200m van de eerste sluizen gelegen, kon evenwel behouden blijven.

Het monument, een soldaat die de wacht optrekt aan de IJzer, werd onthuld einde mei/begin juni 1932 in aanwezigheid van generaal Chenot, die het woord voerde, en van een aantal hoogwaardigheidsbekleders, oud-strijders en de families van de gesneuvelden.

Beschrijving

Op een aarden platform met toegangstrappen staat een geprofileerde sokkel met een vooruitspringend deel. Hoog rijst het massieve beeld van een soldaat op, die kijkt in de richting van de IJzer, de handen gevouwen over het geweer, in militaire houding.

Op het vooruitspringende deel van de sokkel: op de linkerkant 'Bataille de l'' 'Slag van den' 'Yzer 17 -23 - X 1914', 'Combat de', 'Gevecht van' 'Lombaertzyde', '4 XI 1914'; op de rechterkant 'Terrain offert par', 'Afgestane grond door' 'P. Claeyssens'. Op het centrale deel van de sokkel: op de linkerkant 'Le 7e Régiment de ligne à ses héros', 'Het 7de linieregiment aan zyne helden ', daaronder het oorlogskruis omringd door een eikebladkrans met erboven twee gekruiste zwaarden een kroon en een palm, 'Premier Drapeau décoré de l'Ordre de Léopold', 'Eerste vaandel met de Leopoldsorde vereerd 22-X-14'. Ingegrifte letters, groen beschilderd (oorspronkelijk rood).

H. 527,5 cm x Br. 166 cm x D. 306 cm

Uitvoering: A. Hatse, Veurne (gesigneerd op de sokkel); Ed. Vereycken (gesigneerd onderaan op het beeld) (bijna niet meer leesbaar)

 • BIJNENS Bert 1996: Vervallen gedenktekens, Bachten de kupe, XXXVIII.6, 138-142.
 • JACOBS M. 1996: Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge.
 • VANDENBRIELE H. s.d.: De oorlog in ons gewest, onuitgegeven wandeling, Koksijde.
 • VAN PUL Paul 2004: Oktober 1914. Het koninkrijk gered door de zee, Uitgeverij De Krijger, Erpe.
 • VIAENE Eddy, Lombardsijde. Zeven eeuwen historiek, Lombardsijde, Dorpsraad, 1995.
 • VANDENBRIELE H. s.d.: De oorlog in ons gewest, onuitgegeven wandeling, Koksijde.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum: 2004


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Standbeeld voor het 7de Linieregiment [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195769 (geraadpleegd op 13-05-2021)


Standbeeld voor het 7de Linieregiment

Het gedenkteken wil herinneren aan de deelname van het Belgische 7de Linieregiment aan de Slag aan de IJzer, in de periode 17-23 oktober 1914 en aan de gevechten bij Lombardsijde op 4 november 1914.

Het gedenkteken, een soldaat die de wacht optrekt aan de IJzer, is gerealiseerd naar ontwerp van beeldhouwer Edward Vereycken (Antwerpen 1893 – Herentals 1965).

Het gedenkteken voor het 7de Linieregiment van Sint-Joris werd onthuld eind mei/begin juni 1932. Op een grasheuvel met toegangstrappen staat een geprofileerde sokkel met een vooruitspringend deel. Hoog rijst het massieve beeld van een soldaat op, die kijkt in de richting van de IJzer, de handen gevouwen over het geweer, in militaire houding.

Op het vooruitspringende deel van de sokkel: op de linkerkant 'Bataille de l'' 'Slag van den' 'Yzer 17 -23 - X 1914', 'Combat de', 'Gevecht van' 'Lombaertzyde', '4 XI 1914'; op de rechterkant 'Terrain offert par', 'Afgestane grond door' 'P. Claeyssens'. Op het centrale deel van de sokkel: op de linkerkant 'Le 7e Régiment de ligne à ses héros', 'Het 7de linieregiment aan zyne helden ', daaronder het oorlogskruis omringd door een eikebladkrans met erboven twee gekruiste zwaarden een kroon en een palm, 'Premier Drapeau décoré de l'Ordre de Léopold', 'Eerste vaandel met de Leopoldsorde vereerd 22-X-14'. Ingegrifte letters, groen beschilderd (oorspronkelijk rood).

Uitvoering: A. Hatse, Veurne (gesigneerd op de sokkel); Ed. Vereycken (gesigneerd onderaan op het beeld) (bijna niet meer leesbaar)

 • Jacobs M., Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1996.
 • Vandenbriele H., De oorlog in ons gewest. Koksijde, onuitgegeven wandeling.
 • Bijnens B., Vervallen gedenktekens, in: "Bachten de kupe", XXXVIII, 6 (november-december 1996).
 • Van Pulp., Oktober 1914. Het koninkrijk gered door de zee. Erpe, Uitgeverij De Krijger, 2004.
 • Viaene E., Lombardsijde. Zeven eeuwen historiek, Lombardsijde, Dorpsraad, 1995.
 • Engelen C. & Marx M., Beeldhouwkunst in België vanaf 1830. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2002.
 • Meer informatie m.b.t. Edward Vereycken werd eveneens gevonden op: http://www.strecker.be/

.


Bron: Beschermingsdossier: DW002423
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Standbeeld voor het 7de Linieregiment [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125597 (geraadpleegd op 13-05-2021)