Teksten van Adinkerke Military Cemetery

Adinkerke Military Cemetery ()

Deze Britse militaire begraafplaats is gelegen langs de Kromfortstraat, vlakbij de Cappoenstraat, op ongeveer 500 meter ten zuiden van de kerk van Adinkerke, in een vlakke omgeving. Vlakbij raast de E40.

Historische beschrijving

Van juni tot november 1917 werd het Britse ‘XV Corps’ ingezet tussen de kust en Sint-Joris. De ‘1st Canadian Casualty Clearing Station’ (veldhospitaal) was in juni 1917 in Adinkerke geïnstalleerd, de 24ste en 39ste ‘Casualty Clearing Stations’ waren tussen juli en november 1917 aan de Oosthoek (tussen Adinkerke en Veurne) ingericht.

De begraafplaats Adinkerke Military Cemetery werd in de periode juni - november 1917 aangelegd. Maar ook later, tot aan het einde van de oorlog, zouden er hier nog graven toegevoegd worden, waaronder 104 Franse doden, die er in 1918 werden begraven. Deze Franse graven werden na de wapenstilstand naar elders overgebracht.

Nu liggen er 270 doden uit de Eerste Wereldoorlog begraven: 161 doden uit het Verenigd Koninkrijk, 5 Australiërs en 2 Canadezen, 98 Duitsers en 4 Russen. Alle doden konden geïdentificeerd worden. 61 van hen behoorden tot de artillerie. Onder de Britse doden behoort één Egyptenaar van het ‘Labour Corps’.

Daarnaast liggen er nog 95 doden uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder 54 Britten (waarvan er 5 niet geïdentificeerd konden worden), 1 Australiër en 40 Tsjechen (waarvan 1 onbekend gebleven is). De meeste Britse doden zijn gevallen tijdens de gevechten tussen De Panne en Duinkerke in mei-juni 1940. De Tsjechische brigade, 4.260 man sterk, verbleef in oktober 1944 in De Panne. Van daaruit nam ze deel aan het beleg van Duinkerke.

Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van N.A. Rew.

Kenmerken

Adinkerke Military Cemetery heeft een min of meer rechthoekig grondplan met een oppervlakte van 1144m². Het terrein is vlak en wordt omgeven door een muur in ruwe natuursteen, afgedekt met witte natuursteen. De begraafplaats is getooid met bloemperken bij de graven en twee berken.

De toegang wordt geflankeerd door twee witte pijlers, met daarop: 'Adinkerke Military Cemetery 1914-1918 1939-1945. Via een 50 meter lang graspad wordt de eigenlijke begraafplaats bereikt, die afgesloten is met een smeedijzeren toegangspoortje. Hier is het registerkastje terug te vinden, evenals de metalen informatieplaat. De landplaten zitten in de rechtermuur verwerkt. Achteraan op de begraafplaats staat het ‘Cross of Sacrifice’ (type A1).

De rijen rechthoekige Duitse grafstenen staan haaks op de andere rijen graven. Naast deze graven en de klassieke ‘headstones’ voor de Britse graven, zijn er ook trapeziumvormige zerkjes terug te vinden voor de Tsjechen. Bij de graven voor omgekomen Russen zijn de hoekjes bovenaan trapsgewijs uitgespaard. De Egyptenaar staat apart tegen de zuidelijke muur.

  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website).
  • DE VOS L. 1994: De bevrijding. Van Normandië tot de Ardennen, Leuven.

Bron: Beschermingsdossier DW002414
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Adinkerke Military Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125646 (geraadpleegd op )


Adinkerke Military Cemetery (Adinkerke - WOI-WOII) ()

Gelegen langs de Kromfortstraat, vlakbij de Cappoenstraat, op ongeveer 500 meter ten zuiden van de kerk van Adinkerke, in een vlakke omgeving. Vlakbij raast de E40.

Historische achtergrond

Van juni tot november 1917 werd het Britse XV Corps ingezet tussen de kust en Sint-Joris. De 24ste en 39ste Casualty Clearing Stations bevonden zich aan de Oosthoek (tussen Adinkerke en Veurne) van juli tot november 1917. De 1st Canadian Casualty Clearing Station bevond zich voor een korte periode in juni te Adinkerke.

Adinkerke Military Cemetery werd gebruikt tijdens de periode dat het XV Corps hier aanwezig was en tijdens enkele korte periodes tot het einde van de oorlog. 61 van de Britse militairen behoorden tot de artillerie. Er ligt één Egyptenaar van het Labour Corps.

Een Franse uitbreiding werd aangelegd in 1918. Deze 104 Franse graven werden na de wapenstilstand verwijderd.

De meeste graven van de Tweede Wereldoorlog bevatten de stoffelijke overschotten van slachtoffers van de gevechten tussen De Panne en Duinkerke in mei 1940. Sinds 1970 wordt er jaarlijks in mei een plechtigheid gehouden voor de 40 Tsjechen en Slovaken die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.

Kenmerken

Adinkerke Military Cemetery heeft een min of meer rechthoekig grondplan met een oppervlakte van 1144 m². Het terrein is min of meer vlak en wordt omgeven door een muur in ruwe natuursteen, afgedekt met witte natuursteen.

De toegang wordt geflankeerd door twee witte zuilen, met daarop: 'Adinkerke Military Cemetery' '1914-1918' '1939-1945'. Daarna volgt een graspad van ongeveer 50 meter dat uitmondt bij een smeedijzeren toegangspoortje. Bij die ingang is het registerkastje te vinden en de CWGC-infoplaat op een lage, schuine tafel. De drietalige landplaten zitten in de rechtermuur verwerkt.

Achteraan op de begraafplaats, in de rechter helft, staat het Cross of Sacrifice (type A1). In de linkerhoek vooraan is er ruimte voor tuinafval. De grafstenen zijn eerder onregelmatig geschikt.

Volgens het huidige register liggen er 365 doden begraven. Hiervan zijn er 270 doden uit de Eerste Wereldoorlog: 161 doden uit het Verenigd Koninkrijk, 5 Australiërs en 2 Canadezen, 98 Duitsers en 4 Russen, allen geïdentificeerd. Wat de Tweede Wereldoorlog betreft, zouden er 95 doden begraven liggen, waaronder 54 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 5 niet geïdentificeerd konden worden), 1 Australiër en 40 Tsjechen (waarvan er 1 niet geïdentificeerd kon worden).

  • Wereldoorlog I in de Westhoek [online], http://www.wo1.be (geraadpleegd in 2005).
  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • JACOBS M. s.d.: onuitgegeven notities in verband met begraafplaatsen.

Bron: WOI Relict (1086): Adinkerke Military Cemetery (Adinkerke - WOI-WOII)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele: Adinkerke Military Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/391921 (geraadpleegd op )