Teksten van Cabin Hill Cemetery

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201033

Cabin Hill Cemetery ()

Britse militaire begraafplaats, tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd langs de Waterputstraat, op ongeveer twee kilometer ten zuidoosten van Wijtschate.

Cabin Hill Cemetery werd in juni 1917 aangelegd door de ‘11th Division’, nadat het dorp Wijtschate tijdens de Mijnenslag veroverd was. Ze bleef een frontlijnbegraafplaats tot maart 1918, toen het Duitse Lente-Offensief begon. De naam verwijst naar een herdershut die er vlakbij stond.

Er liggen 67 militairen begraven, waaronder 42 doden uit het Verenigd Koninkrijk en 25 Australiërs. Allen zijn geïdentificeerd.

De inrichting is van de hand van N.A. Rew.

Cabin Hill Cemetery is een kleine begraafplaats (380 m²), die te bereiken is via een 100 meter lang graspad. De begraafplaats heeft een min of meer rechthoekige vorm en wordt deels omgeven door een bakstenen muur afgedekt met witte natuurstenen platen, deels door een haag (beuk). Het toegangshekken wordt geflankeerd door twee pijlers uit witte natuursteen met het opschrift: 'Cabin Hill Cemetery 1917-1918'. Rechts van de toegang ligt de drietalig landplaat op een schuine, lage tafel. Het ‘Cross of Sacrifice’ is van het kleinste type (A1). In de hoek staat een bakstenen dienstgebouwtje, afgesloten met houten deur.

  • Scott Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk.
  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website).

Bron: Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW002411, Britse militaire begraafplaatsen te Heuvelland (DECOODT H., 2009)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cabin Hill Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125722 (geraadpleegd op ).


Cabin Hill Cemetery (Wijtschate - WOI) ()

Locatie

'Cabin Hill Cemetery' is gelegen in licht heuvelachtig gebied, te midden van velden en weiden. De begraafplaats ligt circa 80 meter verwijderd van de Waterputstraat in Wijtschate, op circa 2 kilometer ten zuidoosten van het dorp Wijtschate.

Historische achtergrond

De aanleg van 'Cabin Hill Cemetery' startte in juni 1917 (na de Mijnenslag en de verovering van Wijtschate in juni 1917) door de '11th Division'. Ze bleef een frontlijnbegraafplaats tot maart 1918 (toen het Duitse Lente-Offensief begon). De naam verwijst naar een herdershut die er nabij gelegen was.

Kenmerken

'Cabin Hill Cemetery' is een kleine begraafplaats (380 vierkante meter), die te bereiken is via een 80 meter lang graspad. De begraafplaats, ontworpen door N.A. Rew, heeft een min of meer een rechthoekige vorm en wordt omgeven door een bakstenen muur, met een haag ervoor. De toegang wordt gevormd door 2 witstenen zuiltjes, waarop vermeld staat: 'Cabin Hill Cemetery 1917-1918'. Rechts van de toegang ligt de drietalig landplaat op een schuine, lage tafel. De 'Cross of Sacrifice' is van het type A1. In de hoek staat een bakstenen dienstgebouwtje, afgesloten met houten deur.

De grafstenen zijn regelmatig geschikt, naar het noordoosten gericht en maken deel uit van één perk.

Er liggen 67 militairen begraven, waaronder 42 doden uit het Verenigd Koninkrijk en 25 Australiërs. Allen zijn geïdentificeerd.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • JACOBS M. s.d.: Notities i.v.m. begraafplaatsen, onuitgegeven nota's.
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cabin Hill Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195527 (geraadpleegd op ).