Teksten van Croonaert Chapel Cemetery

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201034

Croonaert Chapel Cemetery ()

Britse militaire begraafplaats, aangelegd tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 500 meter ten noorden van Bayernwald, op 450 meter ten noordoosten van de mijnkraters 'Hollandse Schuur'. Aan het begin van de toegangsweg staat een gedenksteen voor Lasnier en het 1er Bn. Chasseurs à Pied.

De Croonaertkapel lag langs de weg van Voormezele naar Wijtschate. Croonaert Chapel Cemetery bevindt zich op ongeveer 200 meter ten westen van deze weg. De plaats van de begraafplaats lag in het niemandsland vóór de Mijnenslag van 7 juni 1917.

De aanleg van de begraafplaats begon op initiatief van de ‘Burial Officer’ van de ‘19th Division’ in juni 1917 en ze bleef in gebruik tot in november 1917. 52 doden behoorden tot de 19de divisie. Er kwamen nog twee bijzettingen in april 1918 en januari 1919. De 51 Duitse graven die er oorspronkelijk lagen, werden na de oorlog verwijderd.

Nu liggen er 74 Britten begraven, waarvan er zeven niet geïdentificeerd konden worden en één Chinees, namelijk Chang Chi Hsuen van het 'Chinese Labour Corps'.

De begraafplaats werd ontworpen door W.C. Von Berg.

Croonaert Chapel Cemetery is een kleine begraafplaats (455 m²), met een vierkante plattegrond behalve een uitsprong bij de toegang. Ze wordt omgeven door een bruine natuurstenen muur, afgedekt met witte natuurstenen platen. Het terrein helt lichtjes af. De toegang wordt gevormd door een smeedijzeren hekken tussen twee bloembakken die ingewerkt zijn in de toegangsmuur. Hier staan de jaartallen ‘MCMXVII-MCMXIX’ gegrift. Bij de toegang bevinden zich eveneens de landplaten. Links van de toegang, vooraleer de eigenlijke begraafplaats kan betreden worden, staat een grafsteen voor een Chinees. Het ‘Cross of Sacrifice’ is van het kleinste type (A1). Rechts achteraan in de hoek is een klein dienstgebouwtje ingewerkt in de natuurstenen muur. De graven maken deel uit van één perk en de meeste grafstenen zijn naar het westen gericht. Behalve bloemperken en struiken wordt de begraafplaats getooid met vier berken.

  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website).
  • BOSTYN F., VANCOILLIE J. e.a. 2000: Bayernwald. Het Croonaertbos in de Eerste Wereldoorlog (Association for Battlefield Archaeology in Flanders. Studies II), Zonnebeke.
  • SCOTT M. 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk.

Bron: Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW002411, Britse militaire begraafplaatsen te Heuvelland (DECOODT H., 2009)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Croonaert Chapel Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/313635 (geraadpleegd op ).


Croonaert Chapel Cemetery (Wijtschate - WOI) ()

Locatie

'Croonaert Chapel Cemetery' is gelegen temidden de velden in heuvelachtig gebied. De begraafplaats kan bereikt worden vanaf de Voormezelestraat, via een 200m graspad. Op 500m ten zuiden ligt 'Bayernwald', op 450m ten zuidwesten liggen de mijnkraters van de 'Hollandse Schuur'. Aan het begin van het toegangspad staat het gedenkteken voor Lt. Lasnier en het 1e Franse Bataljon Jagers te Voet.

Historische achtergrond

De 'Croonaertkapel' lag langs de weg van Voormezele naar Wijtschate. 'Croonaert Chapel Cemetery' bevindt zich op ongeveer 150 m ten westen van deze weg. Ze lag in het niemandsland vóór de Mijnenslag van 7 juni 1917.

De aanleg van de begraafplaats begon op initiatief van de 'Burial Officer' van de '19th Division' in juni 1917 en ze bleef in gebruik tot in november 1917. 52 doden behoorden tot die 19de divisie. Er kwamen nog 2 bijzettingen in april 1918 en januari 1919. De 51 Duitse graven die er oorspronkelijk lagen, werden na de oorlog verwijderd.

Beschrijving

'Croonaert Chapel Cemetery' is een kleine begraafplaats (455m²), ontworpen door W.C. Von Berg. De begraafplaats neemt de vorm aan van een vierkant (met een insprong bij de toegang) en is omgeven door een natuurstenen muur. Het terrein helt lichtjes af.

De toegang wordt gevormd door een smeedijzeren hekken geflankeerd door 2 bloembakken die ingewerkt zijn in de toegangsmuur. Hier staan de jaartallen 'MCMXVII-MCMXIX' gegrift. Bij de toegang bevinden zich eveneens de landplaten. Links van de toegang, vooraleer de eigenlijke begraafplaats kan betreden worden, staat een grafsteen voor de Chinees Chang Chi Hsuen (van de 'Chinese Labour Corps'). De 'Cross of Sacrifice' is van het kleinste type (A1). Rechts achteraan in de hoek is een klein dienstgebouwtje ingewerkt in de natuurstenen muur. De graven maken deel uit van één perk en de meeste grafstenen zijn naar het W gericht (behalve een onbekende soldaat in de hoek van de begraafplaats). Behalve de hoger vermelde Chinees, liggen er 74 Britten begraven, waarvan er 7 niet geïdentificeerd konden worden.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • BOSTYN F., VANCOILLIE J. 2000: Bayernwald. Het Croonaertbos in de Eerste Wereldoorlog. Association for Battlefield Archaeology in Flanders. Studies II Zonnebeke, ABAF.
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Croonaert Chapel Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195538 (geraadpleegd op ).