Teksten van Potijze Chateau Wood Cemetery

Potijze Chateau Wood Cemetery (2009)

Potijze Chateau Wood Cemetery (het bos waarin de begraafplaats lag, is verdwenen) werd gebruikt vanaf april 1915. Potijze Chateau Wood Cemetery werd ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect). Op de begraafplaats zouden er volgens het huidige register 157 militairen begraven liggen

Potijze Chateau Wood Cemetery is een kleine begraafplaats met trapeziumvormig grondplan en een oppervlakte van circa 800m². Het terrein helt lichtjes af. De begraafplaats wordt omgeven door een bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen. Open toegang aan de zuidoostkant, geflankeerd door twee bakstenen zuiltjes met registerkastje en opschrift: 'Pottize Chateau Wood Cemetery 1915-1918'. Achteraan de begraafplaats staat het 'Cross of Sacrifice' (type A1).

  • CHIELENS P. e.a., De laatste getuige. Het oorlogslandschap van de Westhoek. Tielt, Lannoo, 2006.
  • CHIELENS P., The End of a War. Het Einde van een Oorlog, Rondleiding op 03/09/2004, in het kader van het colloquium ‘Living with history’
  • SCOTT M., The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk, Gliddon Books, 1992.
  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website).

Bron: Beschermingsdossier DW002420
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Potijze Chateau Wood Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125774 (geraadpleegd op 13-04-2021)


Potijze Chateau Wood Cemetery (Ieper - WOI) (2003)

Locatie

Achter de huizenrij langs de Zonnebeekseweg, te bereiken via een paadje tussen huisnummers 319 en 321, op circa 2400m ten noordoosten van de Grote Markt van Ieper, liggen 'Potijze Chateau Lawn Cemetery' (west) en 'Potijze Chateau Grounds Cemetery' (oost), enkel van mekaar gescheiden door een niveauverschil en een paadje. Via een graspad, vertrekkende van deze begraafplaatsen kan 'Potijze Chateau Wood Cemetery' bereikt worden, dat ca. 150m ten NW van deze begraafplaatsen ligt. Op circa 300m ten zuidwesten, langs de Potyzestraat, ligt 'Potijze Burial Ground Cemetery'. Omgeving is deels landelijk, deels bebouwd en lichtjes golvend.

Historische achtergrond

Op het gehucht Potyze, dat nagenoeg de ganse oorlog in Brits gebied lag, lag een kasteel dat bij de Britten bekend stond als 'White Château'. In het kasteel was een 'Advanced Dressing Station' (medische post) ondergebracht. Tijdens de Tweede Slag om Ieper (voorjaar 1915) waren er eveneens hoofdkwartieren van de 27ste divisie gevestigd. In de zomer van 1918 lag het kasteel op de frontlijn. Ten gevolge van de gevechten en zware beschietingen bleef er maar weinig van over. Rondom het kasteel werden verschillende begraafplaatsen aangelegd.

Edmund Blunden schreef onder meer over de toestand van dit kasteel en de omgeving, januari 1917, in 'Undertones of War'.

'Potijze Chateau Wood Cemetery' (het bos waarin de begraafplaats lag, is verdwenen) werd gebruikt tussen april 1915 en juni 1917. Er volgden nog 3 begravingen in 1918. In rij A liggen 46 militairen van de '2nd Hampshire Regiment' (88th Brigade, 29th Division) begraven. In rij E en F liggen 19 militairen van de '1st Royal Inniskilling Fusiliers' (87th Brigade, 29th Division), die stierven ten gevolge van een gasaanval in augustus 1916.

Beschrijving

'Potijze Chateau Wood Cemetery' is een kleine begraafplaats met onregelmatig grondplan, met een oppervlakte van circa 800m², ontworpen door Reginald Blomfield met de medewerking van N.A. Rew. Het terrein helt lichtjes af. De begraafplaats wordt omgeven door een bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen. Vooraan, aan de ZO-kant wordt de toegang gevormd door een opening in de muur, geflankeerd door 2 bakstenen zuiltjes, afgedekt met witsteen. Hier staat te lezen 'Pottize Chateau Wood Cemetery 1915-1918'. Bij de toegang bevindt zich het registerkastje. Achteraan de begraafplaats staat de 'Cross of Sacrifice', die van het kleinste type (A1) is.

Op 'Potijze Chateau Wood Cemetery' zouden volgens het huidige register 157 militairen begraven liggen, waaronder 151 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 6 niet geïdentificeerd konden worden) en 6 Canadezen.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • CHIELENS Piet 2004: The End of a War. Het Einde van een Oorlog, Rondleiding ivm monumenten, op 03/09/2004, in het kader van het colloquium Living with history.
  • JACOBS M. s.d.: Notities i.v.m. begraafplaatsen, onuitgegeven nota's.
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum: 2003


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Potijze Chateau Wood Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/196079 (geraadpleegd op 13-04-2021)