Teksten van Divisional Collecting Post Cemetery and Extension

Divisional Collecting Post Cemetery and extension (2008)

Gelegen langs de Hogeziekenweg op grondgebied Boezinge, ter hoogte van het kruispunt met de Briekestraat, op circa 200 meter ten noorden van de ringbaan N38 (Noorderring). Vlakbij liggen La Belle Alliance Cemetery (naar het zuiden toe) en New Irish Farm Cemetery (naar het oosten toe). De omgeving is glooiend en naar het noorden toe landelijk.

Historiek

Divisional Collecting Post Cemetery and Extension bestaat in feite uit twee begraafplaatsen, die pas in 2001 bijeengevoegd werden. Divisional Collecting Post Cemetery is de oorspronkelijke begraafplaats en bestaat uit de onregelmatige rijen B tot E in perk I (nabij het 'Cross of Sacrifice'). Deze begraafplaats werd gestart door 'field ambulances' (medische posten) van de '48th (South Midland) Division' en ‘58th (2/1st London) Division' in augustus 1917. De begraafplaats werd genoemd naar een 'Collecting Post', een verzamelpunt voor gewonden dat tijdens de Derde Slag bij Ieper ingericht was bij het vlakbij gelegen 'Coney Street'. Een 'Collecting Post' vormde een schakel in het Britse medische evacuatiesysteem: van hieruit werden de gewonden verder achter het front gebracht. De laatste dode werd er begraven in januari 1918. Toen telde de begraafplaats 86 graven van de Commonwealth en 1 Duitse dode.

De 'Extension' is aangelegd tussen 1924 en 1926, toen graven uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen werden bijeengevoegd. Deze graven waren onder meer afkomstig uit 'Deerlijk Churchyard' (waar 20 Britten lagen, voornamelijk van de 31ste divisie, die in oktober en november 1918 gestorven waren), 'De Voorstraat German Cemetery (No 50)' (iets ten zuiden van Zandvoorde gelegen, waar 2 Britse doden uit 1914-1915 lagen), 'Houthulst Forest Chateau West Cemetery' (een Duitse begraafplaats temidden het bos van Houthulst, waar ook 2 Britse doden uit 1914 lagen) en ten slotte 'Westrozebeke Churchyard' (met 9 Britse doden die door de Duitsers begraven waren).

In het totaal liggen er 765 mensen begraven (of worden herdacht), waarvan er 512 niet geïdentificeerd konden worden. Het gaat om 581 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarbij 381 niet-geïdentificeerde doden meegerekend zijn), 31 geïdentificeerde en 71 niet-geïdentificeerde Australiërs, 19 geïdentificeerde en 56 niet-geïdentificeerde Canadezen, 3 geïdentificeerde en 2 niet-geïdentificeerde Nieuw-Zeelanders, 1 niet-geïdentificeerde Zuid-Afrikaan en 1 niet-geïdentificeerde Duitser. Twee 'special memorials' verwijzen naar vernielde graven, afkomstig van ‘Westroozebeke Churchyard’.

De begraafplaats is ontworpen door Reginald Blomfield (hoofdarchitect) en W.H. Cowlishaw (uitvoerend architect). 

Beschrijving

Rechthoekige begraafplaats met een oppervlakte van ongeveer 2.690m², deels omheind door een haag (beuk), deels door een bakstenen muur met witte, natuurstenen dekstenen. Het terrein helt lichtjes af en is aangelegd met kleine niveauverschillen.

Centraal in de bakstenen voormuur steekt een witte natuurstenen plaat met het opschrift ‘Divisional Collecting Post Cemetery & Extension 1914-1918’, met links en rechts ervan twee smeedijzeren toegangspoortjes. Centraal vooraan op de begraafplaats staat de ‘Stone of Remembrance’ op een verhoog. Via een pad uit witte natuurstenen plaveien, evenwijdig met de voormuur, wordt deze gedenksteen verbonden met twee schuilgebouwtjes links en rechts op de begraafplaats. Ze zijn opgetrokken uit baksteen en afgedekt met witte natuurstenen blokken, die trapsgewijs versmallen en bovenaan segmentboogvormig opgesteld zijn. Deze gebouwtjes met tongewelf bevatten een witte zitbank, de drie landplaten (in het rechtergebouw), de metalen informatieplaat en het registerkastje (in het linkergebouw). Haaks op deze as loopt een smal wit middenpad van de ‘Stone of Remembrance’ naar het ‘Cross of Sacrifice’ (type A) achteraan op de begraafplaats. Dit middenpad wordt gemarkeerd door kleine buxussen. Aan de oostelijke en westelijke rand van de begraafplaats staan populieren, tegen de noordelijke rand staan olmen links en rechts van het offerkruis. De begraafplaats wordt verder getooid met bloemperken en struiken.

Een groot deel van de grafzerken is vervaardigd uit Hopton Wood. De graven liggen verdeeld over twee perken. De voorste rijen van perk I (rij B tot E) zijn eerder onregelmatig aangelegd en naar het ‘Cross of Sacrifice’ gericht, terwijl alle andere graven naar de toegang (zuiden) georiënteerd zijn.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • SCOTT M. 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk.

Bron: Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW002417, Britse militaire begraafplaatsen te Ieper (Boezinge en Sint-Jan) (DECOODT H., 2009)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum: 2008


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Divisional Collecting Post Cemetery and Extension [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125812 (geraadpleegd op 13-04-2021)


Divisional Collecting Post Cemetery & Extension (Boezinge - WOI) (2004)

Locatie

Ter hoogte van het kruispunt van de Hogeziekenweg met de Briekestraat, op circa 200m ten noorden van de ringbaan N38 en op circa 1 km ten noorden van de kerk van Sint-Jan, liggen 3 begraafplaatsen vlak bij mekaar: op het kruispunt zelf ligt “New Irish Farm Cemetery”, iets meer ten westen ligt 'Divisional Collecting Post Cemetery and Extension' en iets ten zuiden van deze laatste begraafplaats ligt het kleine 'La Belle Alliance Cemetery'. De omgeving is glooiend en naar het noorden toe landelijk.

Historische achtergrond

'Divisional Collecting Post Cemetery and Extension' bestaat in feite uit 2 begraafplaatsen, die pas in 2001 bijeengevoegd werden.

'Divisional Collecting Post Cemetery' is de oorspronkelijke begraafplaats en bestaat uit de eerder onregelmatige rijen B tot E in perk I (nabij de 'Cross of Sacrifice'). Deze begraafplaats werd gestart door 'field ambulances' van de '48th (South Midland) Division' en '58th (2/1st London) Division' in augustus 1917 (Derde Slag om Ieper). Vlakbij, langs 'Coney Street', lag namelijk een medische post waar de gewonden tijdens de Derde Slag om Ieper verzameld werden. De laatste werd er begraven in januari 1918. Toen telde de begraafplaats 86 Commonwealth-graven en 1 Duitse dode.

De 'Extension' is ontstaan tussen 1924 en 1926, toen graven uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen werden bijeengevoegd. Deze graven waren onder meer afkomstig uit 'Deerlijk Churchyard' (waar 20 Britten, vooral van de 31ste divisie, lagen die in oktober en november 1918 gestorven waren), 'De Voorstraat German Cemetery (No 50)' (iets ten zuiden van Zandvoorde waar 2 Britse doden uit 1914-1915 lagen), 'Houthulst Forest Chateau West Cemetery' (een Duitse begraafplaats temidden het bos, waar ook 2 Britse doden uit 1914 lagen) en tenslotte 'Westrozebeke Churchyard' (met 9 Britse doden die door de Duitsers begraven waren).

Beschrijving

Rechthoekige begraafplaats, ontworpen door Sir Reginald Blomfield (hoofdarchitect) en W.H. Cowlishaw (uitvoerend architect), met een oppervlakte van circa 2690 m². De begraafplaats is deels omheind door een bakstenen (met witte dekstenen) muur, deels door een haag. Het terrein helt lichtjes af en is aangelegd in verschillende niveaus.

Op een witstenen plaat in de bakstenen voormuur staat te lezen 'Divisional Collecting Post Cemetery Extension 1914-1918'. De begraafplaats kan betreden worden via 2 smeedijzeren toegangspoortjes, links en rechts van de 'Stone of Remembrance'. Deze 'Stone of Remembrance' vooraan op de begraafplaats wordt met een centraal pad, bestaande uit witnatuurstenen plaveien, verbonden met de 'Cross of Sacrifice' (type A) achteraan op de begraafplaats. De 'Stone of Remembrance' staat eveneens centraal op het pad dat de 2 bakstenen schuilhuisjes, vooraan in de linker- en rechterhoek van de begraafplaats, verbindt. De schuilhuisjes met witstenen dak in verschillende niveaus, bevatten een zitbank. Het linkergebouw bevat tevens de CWGC-infoplaat en het registerkastje, het rechtergebouw de 3 landplaten, die onder elkaar ingemetseld zijn.

Een deel van de grafzerken is vervaardigd uit Hopton Wood. De graven liggen verdeeld over 2 perken. De voorste rijen van perk I (rij B tot E) liggen eerder onregelmatig en zijn naar de 'Cross of Sacrifice' gericht, terwijl alle andere graven naar het Z (de toegang) georiënteerd zijn. 2 'special memorials' verwijzen naar vernielde graven, afkomstig van 'Westroozebeke Churchyard'. In het totaal worden er op de begraafplaats 765 mensen begraven/herdacht, waarvan er 512 niet geïdentificeerd konden worden. Het gaat om 200 geïdentificeerde en 381 niet-geïdentificeerde Britten, 31 geïdentificeerde en 71 niet-geïdentificeerde Australiërs, 19 geïdentificeerde en 56 niet-geïdentificeerde Canadezen, 3 geïdentificeerde en 2 niet-geïdentificeerde Nieuw-Zeelanders, 1 niet-geïdentificeerde Zuid-Afrikaan en 1 niet-geïdentificeerde Duitser.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum: 2004


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Divisional Collecting Post Cemetery and Extension [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195833 (geraadpleegd op 13-04-2021)