Teksten van Buffs Road Cemetery

Buffs Road Cemetery (2009)

Gelegen langs de Hogeziekenweg, nabij huisnummer 6, op ongeveer 1500 meter ten noordoosten van de kerk van Sint-Jan, op 400 meter ten zuidoosten van Track X Cemetery en op ongeveer 200 meter ten noorden van de oprit (N38) naar de A19.

Historiek

'Buffs Road' was een weg tussen 'Boundary Road' en 'Admiral's Road', ten noorden van Sint-Jan en het gehucht 't Wieltje. Op het kruispunt van 'Buffs Road' met 'Admiral's Road' stond een grote boerderij die 'Cross Roads Farm' genoemd werd. De begraafplaats ligt iets ten oosten van deze boerderij en het kruispunt. De begraafplaats is ontstaan nadat dit stukje niemandsland werd veroverd op 31 juli 1917. Ze werd gebruikt door gevechtseenheden (vooral 'Royal Sussex' en de 'Royal Artillery') tussen juli 1917 en maart 1918, met andere woorden tussen het begin van de Derde Slag bij Ieper tot aan het Duitse Lente-Offensief. Na de wapenstilstand werden hier nog bijna 90 graven, afkomstig uit de omliggende slagvelden, gehergroepeerd. Het graf van één Belgische militair werd verwijderd. Het lichaam van één Britse officier die in 1915 gestorven was, werd vanuit Brielen Churchyard naar hier overgebracht.

Volgens het huidige register liggen hier 265 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waaronder 67 onbekenden), 13 uit Australië (waaronder 9 onbekenden), 10 onbekende Canadezen en 1 geïdentificeerde Zuid-Afrikaan, wat een totaal maakt van 289 doden. Voor 10 militairen, wiens graf niet meer teruggevonden kon worden, werd een 'special memorial' opgericht.

De begraafplaats is aangelegd door A.J.S. Hutton.

Beschrijving

Langwerpige begraafplaats met nagenoeg rechthoekig grondplan en een oppervlakte van circa 1275 m². De begraafplaats wordt omheind door een bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen. Open toegang met landplaten, registerkastje en het opschrift 'Buffs Road Cemetery 1917-1918'. Centraal vooraan staat het 'Cross of Sacrifice'(type A1). De graven liggen vrij onregelmatig over één perk verspreid. De ‘special memorials’ staan vooraan links. Centraal achteraan staat een bakstenen dienstgebouwtje. De begraafplaats wordt getooid met bloemperken, struiken en twee rijen lijsterbessen.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • SCOTT M. 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwich-Norfolk.

Bron: Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW002417, Britse militaire begraafplaatsen te Ieper (Boezinge en Sint-Jan) (DECOODT H., 2009)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Buffs Road Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125872 (geraadpleegd op 17-04-2021)


Buffs Road Cemetery (Sint-Jan - WOI) (2004)

Locatie

Gelegen langs de Hogeziekenweg, nabij huisnummer 6, op circa 1500m ten noordoosten van de kerk van Sint-Jan, op circa 400m ten zuidoosten van "Track X Cemetery" en op circa 200m ten noorden van de oprit (N38) naar de A19. Omgeving is glooiend.

Historische achtergrond

'Buffs Road' was een weg tussen 'Boundary Road' en 'Admiral's Road', ten noorden van St-Jan en 't Wieltje. Op het kruispunt van 'Buffs Road' met 'Admiral's Road' stond een grote boerderij die 'Cross Roads Farm' genoemd werd. De begraafplaats ligt iets ten oosten van deze boerderij en het kruispunt.

De begraafplaats werd gebruikt door gevechtseenheden (vooral 'Royal Sussex' en de 'Royal Artillery') tussen juli 1917 (begin 'Derde Slag om Ieper') en maart 1918 (tot aan het 'Duitse Lente-Offensief'). Na de wapenstilstand werden hier nog bijna 90 graven, afkomstig uit de omliggende slagvelden, begraven. Het graf van 1 Belgische soldaat werd verwijderd. Het lichaam van 1 Britse officier, die in 1915 stierf, werd vanuit 'Brielen Churchyard' naar hier overgebracht.

Beschrijving

Langwerpige begraafplaats met nagenoeg rechthoekig grondplan en een oppervlakte van ca. 1275 m², ontworpen door A.J.S. Hutton. De begraafplaats, waarvan het terrein lichtjes afhelt, wordt omheind door een bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen. Links en rechts van de toegang zijn de muren ietsje hoger. Hier staat te lezen 'Buffs Road Cemetery 1917-1918' en hier bevinden zich de landplaten en het registerkastje. Centraal vooraan staat de 'Cross of Sacrifice', die van het kleinste type (A1) is.

Volgens het huidige register liggen hier begraven: 265 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 67 niet geïdentificeerd konden worden), 13 uit Australië (waarvan er 9 niet geïdentificeerd konden worden), 10 niet-geïdentificeerden uit Canada en 1 geïdentificeerde uit Zuid-Afrika, wat een totaal maakt van 289 doden. Ze liggen vrij onregelmatig over 1 perk verspreid. 10 militairen, wiens graf niet meer teruggevonden kon worden, worden vooraan links herdacht met een zogenaamde 'special memorial'.

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum: 2004


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Buffs Road Cemetery [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195816 (geraadpleegd op 17-04-2021)