Villa

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Dilbeek
Straat Kloosterstraat
Locatie Kloosterstraat 13, Dilbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Dilbeek (geografische herinventarisatie: 22-03-2010 - 01-07-2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2013.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Karakteristieke villa uit begin 20ste eeuw, omgeven door een omhaagde tuin. De villa werd kadastraal geregistreerd in 1903 en was eigendom van Robert de Viron. Vooraan in de tuin op de hoek met de Putweidestraat staat een grote lindeboom.

Onderkelderde villa op een onregelmatige plattegrond met verspringende volumes onder een leien bedaking met een vierkante traptoren in de zuidoostelijke hoek. Wit geschilderde baksteenbouw met tuitgevels die een aflijning en schouder- en topstukken hebben in blauwe hardsteen. Gevarieerde muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk, uitgezonderd de deur. Voorts omlopende bakstenen muurbanden en een driezijdige erker aan de linkerzijgevel. In de rechterzijgevel zit een gedichte deuropening met hierboven een balkon.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling I (Dilbeek), 1903/13.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2012

Relaties

maakt deel uit van Kloosterstraat (Dilbeek)

Kloosterstraat (Dilbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.