erfgoedobject

Dokterswoning Roovers

bouwkundig element
ID
216864
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216864

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dokterswoning Roovers
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Dokterswoning in laat-modernistische stijl, gebouwd in opdracht van de huisarts J. Roovers-Verdonck, naar een ontwerp door de architect Lou Jansen uit 1979. Het vrijstaande landhuis met dokterspraktijk, omringd door een ruime, beboomde tuin, maakt deel uit van een landelijke verkaveling aan de rand van de dorpskom. Tussen voorontwerp en bouwplannen onderging het concept, dat oorspronkelijk in een extra duplexniveau voor de kinderkamers voorzag, een vereenvoudiging. De oorspronkelijk geplande dakstructuur uit gewapend beton, werd daarbij vervangen door een houtconstructie. Tijdens de bouw, in april 1980, ontsloeg de bouwheer de architect van het werftoezicht, waarna deze laatste zich van het project distantieerde. Mogelijk werden als gevolg daarvan, bij de uitvoering bepaalde details buiten zijn medeweten gewijzigd. Zo is het gevelparement in halfsteens verband uitgevoerd, daar waar het bestek een wild verband voorschreef.

Het landhuis met U-vormige plattegrond groepeert drie vleugels rondom een afgesloten patio, die als voorplein en toegangszone fungeert voor zowel de privéwoning als de dokterspraktijk. Het langwerpige volume is in de breedte van het noord-zuid georiënteerde perceel ingeplant, door een voortuin en parkeerzone gescheiden van de straat. Twee bouwlagen hoog, wordt het gebouw afgedekt door middel van een plat dak, dat naar de patio afhelt onder de vorm van een stijl lessenaarsdak. Voor het baksteenparement van de opstanden is gebruik gemaakt van rode gevelsteen in halfsteens verband, voor de dakbedekking van rode tegelpannen. Axiaal symmetrisch van opzet, beantwoordt de architectuur aan een sobere, elementaire vormgeving. Volkomen blind wekt het gevelfront aan de straat een gesloten, robuuste indruk, slechts bepaald door de expressieve volumetrie van muurwerk en bedaking, en met als enige doorbreking de smalle doorgang naar de patio in de middenas. Waar de zijgevels worden geleed door bandramen, doorbreken twee driehoekige paviljoenen met glaswanden ter hoogte van het gelijkvloers de op het zuiden georiënteerde tuingevel.

De toegangspatio wordt ten oosten geflankeerd door de garage en ten westen door de dokterspraktijk, die over een afzonderlijke toegang beschikt en uit een wachtkamer met toilet en een consultatieruimte bestaat. Aansluitend bij de langgerekte inkomhal, strekken zich over de zuidelijke helft van de begane grond volgens een open plan de keuken en de woonkamer uit, bepaald door een split-level, open trappenpartijen en vides. De woonkamer omvat de eethoek die via glaspuien aansluit op het terras, en de boven het souterrain verheven zithoek met open haard en de afgeschermde TV-kamer. Trappen leiden aan beide uiteinden enerzijds naar de drie kinderkamers in de oostvleugel, anderzijds naar de ouderslaapkamer en de gastenkamer in de westvleugel. Twee gekoppelde badkamers met stortbad voor de kinderen en ligbad voor ouders en gasten, bakenen in de middenvleugel beide zones af, waarvan de circulatiegangen in de dakhelling geïntegreerd zijn.

  • Architectuurarchief Vlaanderen, archief Lou Jansen, dossier Roovers L.J. 78-265.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dokterswoning Roovers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216864 (Geraadpleegd op )