erfgoedobject

Muurschilderingen Onze-Lieve-Vrouwekapel

bouwkundig element
ID
301420
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301420

Juridische gevolgen

Beschrijving

Muurschilderingen in het schip, midden 15de eeuw.

Noordmuur, achter het altaar: Heilige Silvester als paus (200 x 80 cm) en Heilige Johannes Evangelist; (180 x 60 cm); meest westelijke muurvlak: Heilige Adrianus met zwaard en aambeeld, Heilige Cornelius als paus met hoorn; onderschriften S. ADRIAN[US]. S. CORNELI[US]; (180 x 175 cm).

Zuidmuur, achter het altaar: Heilige Mattheus; verder (onderste helft van het tafereel verdwenen) de Heilige Blasius als bisschop met ijzeren hekel, een heilige bisschop en de Heilige Eligius als bisschop met smidshamer (180 x 185 cm); ten slotte de heilige Lucas als geneesheer met evangelieboek en de Heilige Stefanus als diaken met steen en boek (180 x 170 cm). De figuren in rijke gewaden staan op een zwart-witte tegelvloer en zijn geschilderd op een rode achtergrond met witte sjabloonbloemen. Onderaan op de zwarte boord zijn de namen van de voorgestelde personages aangebracht in gotische minuskel. De voorgestelde heiligen werden aangeroepen tegen verschillende ziekten of hebben iets te maken met de geneeskunde. Die keuze hangt samen met de functie van de gasthuiskapel.

Verschillende taferelen werden ontdekt in 1959 tijdens de ontpleistering van het interieur. Vier schilderingen zijn blootgelegd in 1960 door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium; de Heilige Matheus, ontdekt in 1972, werd circa 1973-1977 door hetzelfde instituut behandeld.

  • BERGMANS A. 1998: Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw. Studie en inventaris van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken, KADOC Artes 2, Leuven, 298 (met bibliografie, archivalische en iconografische bronnen).
  • BUYLE M. 1994: Antwerpen, Voormalig Sint-Elisabethbasthuis, in BUYLE M. & BERGMANS A., Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen, M&L Cahier 2, Brussel, 86-87.
  • S.N. 1988: 750 Jaar Gasthuis op 't Elzenveld 1238-1988, Antwerpen, 354-358.

Bron     : -
Auteurs :  Bergmans, Anna
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Sint-Elisabethgasthuis


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Muurschilderingen Onze-Lieve-Vrouwekapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301420 (Geraadpleegd op 17-06-2021)