Teksten van Den Bellaert

Den Bellaert ()

In kern traditioneel diephuis dat uit de 16de dateert, oorspronkelijk met trapgevel. Het pand waarvan de huisnaam "Den Bellaert" teruggaat tot de late 14de eeuw, deed van 1543 tot 1597 dienst als ambachtshuis van de kousenmakers, en droeg na 1606 de naam "’t Sweert". De Brusselse apotheker Henri Antoine Joseph Cordemans (1798-1858), echtgenoot van Joanna Maria Heurckx, die hier sinds 1820 gevestigd was, liet in 1855 de trapgevel in neoclassicistische stijl aanpassen tot lijstgevel door de aannemer J. Auguste Van Ek. Daarbij werd de getrapte geveltop van zes treden met topstuk, geopend door een drielicht en luik, vervangen door een derde verdieping met klassiek hoofdgestel. In opdracht van apotheker Livinus Van Meensel (°Itegem, 1821), werd in 1889 de huidige winkelpui aangebracht naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal. Onafgebroken sinds 1820 is tot op vandaag, is een apotheek in het pand gevestigd.

Rijwoning van vier traveeën en vier bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). De voorheen bepleisterde en beschilderde, vandaag gedecapeerde lijstgevel in baksteenbouw, behield enkel op de eerste verdieping het verankerde zandstenen parement van de oorspronkelijke trapgevel, met de kwartholle negblokken en wigvormige ontlastingsstenen van de aangepaste kruiskozijnen. De klassieke houten winkelpui met zijportaal en hardstenen plint, bestaat uit bewerkte pilasters en een entablement met kroonlijst op klossen en voluutconsoles; venster in hardstenen omlijsting met geprofileerde dagkanten en lekdrempel in de linker travee. Verder regelmatige registers van rechthoekige vensters op kordonvormende lekdrempels; blindvensters in de uiterste traveeën van de topgeleding. Een klassiek hoofdgestel met casementen in de fries en een houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging. Achtergevel: bepleisterde punt- of tuitgevel met nagenoeg blinde top.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1855#395 en 1889#763.
  • ASAERT G. 2005: Honderd huizen aan de Grote Markt van Antwerpen. Vijf eeuwen bewoningsgeschiedenis, Zwolle en Antwerpen, 29-32.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Den Bellaert [online], https://id.erfgoed.net/teksten/281548 (geraadpleegd op )


Lijstgevels ()

Nummers 31, 33, 42, 50, 54, 56, 58. Eenvoudige bepleisterde of gecementeerde lijstgevels met rechthoekige vensters. 19de-eeuwse verbouwingen van oudere kernen, laatstgenoemde soms aangegeven door de aanwezige gevelankers (nummers 33, 56) of door de ordonnantie met insteekverdieping (nummers 33, 50). Men is zinnens deze gevels her op te bouwen of te restaureren in het kader van de betrachting aan het Antwerps forum een afglans van zijn vroegere luister terug te geven, zoals dit voor het overgrote deel van de gevels reeds gebeurd is.

Te vermelden is de fraaie houten winkelpui van nummer 56 en nummer 58 met bouwtoelating van 1894, architect Emile Thielens: met gevelplaat, in 1971 aangebracht: "In dit huis werd op 16 augustus 1896 de Vlaamse dichteres Alice Nahon geboren".

  • Stedelijk Archief Antwerpen, bouwdossier 1894#249.

Bron: GOOSSENS M. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A., STEYAERT R., ILLEGEMS P. & DE BARSÉE L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3na, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Goossens, Miek
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Goossens, Miek: Den Bellaert [online], https://id.erfgoed.net/teksten/281491 (geraadpleegd op )