erfgoedobject

De Oude Kapel

bouwkundig element
ID
3104
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3104

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed De Oude Kapel
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

HISTORIEK

Reeds in 1450 is er sprake van een kapel te Grootlo, toegewijd aan de Zoete-Naam-Jezus en afhankelijk van de parochie van Sint-Jan te Schriek. Genoemde kapel werd ernstig beschadigd tijdens de godsdiensttroebelen; in 1673 bovendien te klein bevonden, zodat ze vergroot werd op kosten van de pastoor; algemeen herstel in 1833, gevolgd door de afbraak van de bouwvallige toren in 1839. Nogmaals hersteld in 1891, gevolgd door een vergroting aan noordzijde in 1894 en de bouw van een nieuwe toren met portaaltje tegen de westgevel, heden opnieuw afgebroken zie sporen westgevel. Bij Koninklijk Besluit van 16 mei 1906 werd Grootlo verheven tot hulpparochie; in 1936 werd gestart met de bouw van een nieuwe kerk; de kapel werd nadien ingeschakeld als kinderopvangcentrum.

BESCHRIJVING

Huidige neogotische constructie als resultaat van de bouwcampagne van 1891-1894 en latere aanpassingen. Georiënteerde kapel, deels gecementeerde baksteenbouw op rechthoekige plattegrond met driezijdige koorsluiting, onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), geflankeerd door lagere "zijbeuken" van vier traveeën met driezijdige sluiting, onder parallelle en lagere zadeldaken. Noordelijke zijbeuk als uitbreiding van 1894, zuidelijke zijbeuk als 20ste-eeuwse uitbreiding. Westgevel van het oudste gedeelte gemarkeerd door rondboogdeurtje in zandstenen omlijsting, koor met versneden steunberen, zandstenen muurbanden en sokkelaflijning. Latere uitbreidingen geritmeerd door lisenen en baksteenfries. Deels aangepaste, deels behouden spitsboogvensters. Totaal aangepast interieur.

  • Gemeente-archief Heist-op-den-Berg, Foto-archief, 5.24, 5.25.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Schriek, schetsen 1896/15.
  • DIRIKEN P., Geogids Heist-op-den-Berg, s.l., 1994, p. 116.
  • WELTERS P., Beknopt overzicht van de kerken van Heist-op-den-Berg, Heist-op-den-Berg, 1992, p. 30.

Bron: KENNES H. & STEYAERT R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n4, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Oude Kapel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3104 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.