Oliemolen op de Herk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Gotem
Straat St.-Truidersteenweg
Locatie St.-Truidersteenweg 251, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oliemolen op de Herk

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige oliemolen op de Herk; er zou ook hennep verwerkt zijn. In 1367 vermeldt als gedeeltelijke eigendom van Jan Bolle, heer van Rijkel. Op de Ferrariskaart (1771-77) en de Atlas van de Buurtwegen (1844) afgebeeld als een complex met verschillende losstaande bestanddelen. Buiten gebruik van vóór 1875. Bij ingrijpende verbouwingswerken in 1983 werden het oorspronkelijke woonhuis en het molenhuis (respectievelijk eerste helft 19de eeuw en 18de eeuw) afgebroken en werd het L-vormig dienstgebouw omgebouwd tot woonhuis. In het molenhuis zou een dubbel werk gestaan hebben.

Voormalig L-vormig dienstgebouw van vakwerk met bakstenen vullingen. De oostvleugel was de stal, de westvleugel de schuur. Het gebint en de meeste muuropeningen aan de buitenzijde zijn in de oorspronkelijke vorm bewaard. Aan de erfzijde zijn de muuropeningen alle gewijzigd; de omlijsting van de voormalige schuurpoort is wel nog aanwezig. Tegen de westelijke erfgevel is onder doorlopend dakschild een aanbouw toegevoegd. Zijgevel van de voormalige stal met pannen beschieting.

Dienstgebouw onder wolfsdak; vakwerk met bakstenen vullingen. Lagere aanbouw aan de zuidelijke zijgevel.

Oorspronkelijke ordonnantie en opstelling timmer. Bakhuis en aangebouwde bakoven uit de eerste helft van de 19de eeuw; één travee onder zadeldak; aandaken en vlechtingen.

Enkele moderne gebouwen in traditioneel vakwerk met hergebruikt materiaal zijn toegevoegd.

  • BROUWERS J., Bolle, de bastaard van Gelinden, stamvader van de heren van Rijkel, Limburg, 55, (3), 1976, pagina's 129-142.
  • DRIESEN W. en anderen, Molens in Sint-Truiden-Gingelom-Borgloon, Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg, Tongeren, 1983.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van St.-Truidersteenweg (Gotem)

St.-Truidersteenweg (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.