Station Jesseren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Jesseren
Straat Jesserenplein
Locatie Jesserenplein 2, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Station Jesseren

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig station van Jesseren, gebouwd circa 1900. Na het stoppen van de uitbating van de lijn, werd het station verkocht en ingericht als café. Alleenstaand breedhuis van het enkelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. De loketzaal bevond zich op de benedenverdieping, de woonst van de stationschef op de bovenverdieping. Geflankeerd door een lager gedeelte van drie traveeën en een bouwlaag links (wachtzaal en opslagplaats), en een lang, laag dienstgebouw rechts. Bakstenen gebouwen op een hardstenen plint. Gevels geritmeerd door lisenen; spaarvelden afgelijnd door een baksteenfries onder de dakrand. Rondboogvormige muuropeningen op de eerste bouwlaag, getoogde op de tweede; hardstenen lekdrempels. Recente muuropeningen in de aanbouw, rechts.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Jesserenplein

Jesserenplein (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.