erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
32169
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32169

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zeer ruime, gesloten hoeve, reeds als dusdanig aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844). Mogelijk was dit de hoeve van het hospitaal van Saint-Mathieu-à-la-Chaîne, dat eigenaar was van ongeveer de helft van de gronden van de gemeente.

De oudste kern bleef bewaard in het woonhuis en de aansluitende stal, en klimt op tot de tweede helft van de 17de eeuw. Beide delen werden aangepast eind 18de eeuw. Mogelijk hebben ook de schuur en de stal een oude kern, doch deze werden zodanig gewijzigd dat dit niet meer met zekerheid te constateren is. De stallen in de poortvleugel werden heropgebouwd na een brand in het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, rondom een ruim, rechthoekig erf met mestvaalt vóór de zuidstalvleugel.

Poortgebouw in de westvleugel, in kern mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw. Verankerde rondboogpoort, voorzien van een hardstenen sluitsteen en een dito impost links. Erboven, overhoekse muizentandfriezen.

Woonhuis in de noordvleugel. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Verhoogde begane grond. De onderbouw schijnt te dateren uit de 17de eeuw, de rest van het gebouw uit eind 18de eeuw. Rechthoekige vensters in een kalkstenen omlijsting met sponningbeloop, voorheen beluikt; twee van de bovenvensters zijn getralied. Rechthoekige deur in een kalkstenen omlijsting met dito tussendorpel; dubbele steektrap. Zijgevels met aandak en vlechtingen. De westzijgevel behield zijn oorspronkelijke ordonnatie; vensters zoals hoger beschreven, verschillende nog getralied. De ordonnantie van de achtergevel werd aangepast.

Het aansluitende gedeelte behield in de onderbouw eveneens de oude kern; de bovenbouw dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw; het volume werd aan erfzijde met een halve bouwlaag verhoogd. Verhoogde begane grond. Voorheen was dit waarschijnlijk een stal, thans eveneens als woning ingericht. Rondboogvormige kelderdeur in een omlijsting van gebouchardeerde kalksteenblokken, mogelijk hergebruikt 17de-eeuws materiaal. Deur zoals in het woonhuis, mogelijk eveneens hergebruikt materiaal. Getoogde vensters uit de tweede helft van de 19de eeuw; twee recente vensters. In de achtergevel bleef een eind 18de-eeuws venster bewaard van het hoger beschreven type.

Aansluitende, lagere stal; de oorspronkelijke muuropeningen zijn de rechthoekig, in kalkstenen omlijsting; zij kunnen dateren uit eind 18de of de eerste helft van de 19de eeuw.

Stalvleugel ten zuiden van het erf; ook hier zijn de oorspronkelijke muuropeningen die van het hoger beschreven type; de meeste werden gewijzigd.

Dwarsschuur achteraan het erf, ten oosten. Het volume werd verlaagd. Korfboogpoort (tweede helft 19de eeuw).

Tussen het woonhuis en het poortgebouw bevindt zich een kapel van 1943.


Bron: PAUWELS D. & SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14n4, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Schlusmans, Frieda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Gesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32169 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.