erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
32285
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32285
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Aan de straat gelegen, voormalige hoeve, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Semi-gesloten complex, samengesteld uit een woonhuis ten zuidoosten, een dienstgebouw ten noordwesten en een vermoedelijk bakhuis ten noordoosten. Erf niet toegankelijk.

Ten zuidoosten, woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met stenen vullingen. Originele ordonnantie, waaronder deur met oorspronkelijk houtwerk. Versteende zijgevel met aandak en sporen van vlechtingen aan de straatzijde.

Ten noordwesten, witgekalkt dienstgebouw van een onbepaald aantal traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Eveneens versteende zijgevel aan de straatzijde. Mogelijk bakhuis, achteraan het erf, ten noordoosten, van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32285 (Geraadpleegd op 20-06-2021)