erfgoedobject

Hoeve De Vis

bouwkundig element
ID: 328   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/328

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Tevens palend aan de Steenweg op Geraardsbergen. Zogenaamd "Hoeve De Vis", thans niet meer in uitbating. Opmerkelijke semi-gesloten, op veeteelt afgestemde hoeve uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw, met latere bijbouwen. Eenvoudig woonhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) ingeplant in de westhoek.

Aansluitend, ten noordwesten van de binnenplaats: bakstenen stalletjes onder pannen zadeldak met dakvensters, aanleunende kleine bijbouw met houten wand op bakstenen voeling. Aan de noordoostzijde: losstaande stallingen met houten bebording op bakstenen voeling, met aan de oostzijde, volledig vrijstaande houten stallingen. Ten zuidwesten: stallingen met houten wanden op bakstenen sokkel, aansluitend bij het woonhuis. Alle gebouwen rondom deze binnenplaats zijn afgedekt met zadeldaken.

Ten zuidoosten van dit complex ontstonden, tussen de twee wereldoorlogen (?) verschillende bijbouwen, onder meer een weegbrug, smidse en een schuur/ wagenschuur/ bergplaats met een indrukwekkende betonnen constructie. Landbouwuitrusting welke typisch met de industrialisatie van deze sector verbonden is, slingert her en der rond of bevindt zich nog op de oorspronkelijke plaats.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve De Vis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/328 (Geraadpleegd op 01-12-2020)