erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
37742
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37742

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Oorspronkelijk één geheel, gesloten hoeve met oude kern (het volume van de ten zuidwesten gelegen stal verwijst naar de tweede helft van de 17de eeuw - begin 18de eeuw), aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw (woonhuis), tweede helft van de 19de eeuw en 20ste eeuw. Gebouwen gegroepeerd rondom een erf met onregelmatige vorm, bereikbaar via de overdekte inrijpoort aan de zijde van het dorpsplein.

De inrijpoort, thans rechthoekig onder houten latei, is een aanpassing van de oorspronkelijke, mogelijk rondboogvormige poort uit begin 19de eeuw, waarvan de hardstenen posten en de aanzet van de bakstenen ontlastingsboog resten.

Bakstenen woonhuis ten noordoosten van het erf. De voorgevel aan erfzijde heeft een dubbelhuisordonnantie uit begin 19de eeuw, drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (nok loodrecht op straat), in de tweede helft van de 19de eeuw met twee traveeën in noordelijke richting verlengd. Verhoogde begane grond. De begin 19de-eeuwse muuropeningen zijn rechthoekig in kalkstenen omlijsting, de vensters voorheen beluikt; de muuropeningen uit de tweede helft van de 19de eeuw zijn de getoogde bakstenen vensters. De zijgevel aan straatzijde heeft een ordonnantie, analoog met die der voorgevel waarbij alleen de benedenvensters (zie de begin 19de-eeuwse vensters van de voorgevel) authentiek schijnen; deur en overige vensters mogelijk van hergebruikt materiaal. De achtergevel is voorzien van (waarschijnlijk) recente houten kozijnen en bolkozijnen.

Aansluitend bij het woonhuis, een kleine stal van silexblokken en baksteen. Tegenover et woonhuis een aan erfzijde witgekalkte, bakstenen stal onder steil zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 17de eeuw - begin 18de eeuw. Muuropeningen uit verschillende perioden, waarvan alleen het kloosterkozijn in houten omlijsting in de achtergevel schijnt te dateren uit de periode van de bouw. Rechthoekige deur in geprofileerde kalkstenen omlijsting op neuten (hergebruikt materiaal ?).

De dwarsschuur, achteraan het erf, is recent.

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37742 (Geraadpleegd op )