Schuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat De Plank
Locatie De Plank 122, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schuur

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige dwarsschuur, in 1972 door J. Weyns aangekocht, gerestaureerd en aangepast, en door hem Hoogschriek genoemd. Gebouw onder zadeldak (nok loodrecht op straat), uit de tweede helft van de 19de eeuw, waarvan de oostelijke voorgevel behouden bleef in stijl- en regelwerk: ankerbalkgebint met lemen vullingen op een hoge stoel van silexblokken. Achtergevel van silexblokken. Recente muuropeningen.

Achtergevel van silexblokken, voorzien van recente vensters. Recente bakstenen zijgevel.

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van De Planck

De Plank (Voeren)

is gerelateerd aan Afsluitingshaag van meidoorn

De Plank zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Haagbeuken afsluitingshaag op boerenerf

De Plank zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Kaphaag van haagbeuk als schermbeplanting

De Plank zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Opgaande eik op boerenerf

De Plank zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Schietwilg op boerenerf

De Plank zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.