Hoeve Wiertz

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat De Plank
Locatie De Plank 114-116, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Wiertz

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gesloten hoeve met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw, zoals aangegeven door de muurankers met datering 1665, doch sterk aangepast in de 19de- en 20ste eeuw. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort in de zuidoostelijke straatvleugel. Aan de straat lag voorheen een poel.

Het oudste gedeelte is de L-vormige vleugel die de zuidoostelijke en zuidwestelijke zijde van het erf inneemt. Twee verdiepingen hoog gebouw voornamelijk opgetrokken uit silexblokken, met restauraties en wijzigingen van baksteen uit latere perioden. Verhoogde begane grond; kalkstenen keldervensters. Gesmeed ijzeren muurankers met krullen. De rechtertravee van de vleugel aan straatzijde wordt ingenomen door de korfboogvormige inrijpoort, waarvan alleen de verankerde boog en een klein muurgedeelte erboven van baksteen is. De meeste muuropeningen zijn van baksteen (tweede helft 19de eeuw en 20ste eeuw).

De aansluitende haakse vleugel is eveneens voorzien van gewijzigde muuropeningen. Muurankers die de datering 180[.] vormen.

De stallen en dwarscchuur, ondergebracht in de noordwestelijke vleugel achteraan het erf, dateren uit eind 19de-, begin 20ste eeuw.

Aan de noordoostelijke zijde werd een nieuw woonhuis tegen de bestaande gebouwen aangebouwd.

  • NIJSSEN J., Manuscript Voerense percelen, 1992.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van De Planck

De Plank (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.