Hoeve De Vaarn

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat De Plank
Locatie De Plank 1-3, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve De Vaarn

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gebouwd door Walthère Moulan, eigenaar van het kasteel van Teuven. Belangrijke gesloten hoeve, op de inrijpoort gedateerd 1866, de gebouwen gegroepeerd rondom een ruim, rechthoekig erf, bereikbaar via de inrijpoort, links naast het woonhuis, dat zelf aan straatzijde ligt, achteruitgelegen ten opzichte van de weg.

De inrijpoort is een bakstenen korfboogpoort met kalkstenen neuten, imposten en sluitsteen, laatst genoemde met hoger vermelde datering.

Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak met dakruitertje en windwijzer. Bakstenen gebouw met een voorgevelordonnantie in neoclassicistische stijl. Verhoogde begane grond. Rechthoekige muuropeningen in kalkstenen omlijsting, de vensters voorzien van lekdrempels. Getoogde bakstenen vensters in de achtergevel.

Stallen in de zuidvleugel, gedeeltelijk omgevormd tot het woonhuis nummer 3. Bakstenen gebouw onder zadeldak, voorzien van halfronde en getoogde bakstenen muuropeningen. Recente stal ten noorden van het erf.

Ruime dwarsschuur achteraan het erf. Bakstenen gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van een bakstenen korfboogpoort, identiek aan de inrijpoort. De inrichting als stal gaf aanleiding tot het aanbrengen van een aantal recente muuropeningen.

  • Heemkring Voeren en Omstreken, Architectuur in Voeren en Omstreken. 1794-1914, Voeren, 1989, pagina 5.

Bron: Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van De Planck

De Plank (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Veekeringen van meidoorn

De Plank zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.