Teksten van Langgestrekte hoeve van 1862

langgestrekte hoeve ()

Alleenstaande kleine langgestrekte hoeve van 1862, gedateerd door de vierkante gevelsteen boven de deur met inscriptie: "AEI.CYCV.C.P.I.R./ DE VILLERS MASBOURG/ AED.A MDCCCLXII" en door jaarankers op de achtergevel. Op het kadaster geregistreerd in 1863 als een "Nouvelle Construction". Gebouwd in opdracht van De Villers Masbourg, eigenaar van het nabijgelegen Kasteel Nieuwermolen, uit Brussel. Gelegen ten westen van het kasteel op de grens met Asse in een landelijk gebied.

De verankerde bakstenen hoeve telt vijf traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met mechanische pannen. De hoeve is symmetrisch uitgewerkt met centraal het onderkelderde boerenhuis met dubbelhuisopstand van drie licht uitspringende traveeën op hardstenen plint; rechthoekige muuropeningen met voorheen beluikte rechthoekige vensters met hardstenen dorpels en dito deur in vlakke hardstenen omlijsting alle onder ontlastingsbogen van rode en gesinterde baksteen; voorts vernieuwd schrijnwerk. De hardstenen elementen werden vernieuwd bij de renovatie (2003-2010).

Rechts van het woonhuis bevindt zich een dwarsschuurtje en links een stal, beide van één travee. De stal was oorspronkelijk gemarkeerd door een rechthoekige deur in vlakke hardstenen omlijsting in een rondbogig spaarveld van rode en gesinterde bakstenen. De staldeur werd inmiddels (2003-2010) gewijzigd als venster. De rechthoekige poort van de schuur was ook ingebracht in een rondbogig spaarveld van rode en gesinterde bakstenen; vernieuwd schrijnwerk.

De achtergevel heeft nagenoeg dezelfde gevelindeling met recent aangepaste muuropeningen en ook hier zijn de hardstenen elementen recent vervangen. Grondige renovatie aan de gang tijdens het veldwerk (maart 2010). Het oorspronkelijk interieur bleef waarschijnlijk niet bewaard.

Aan de rechterzijde bevindt zich nog een kleine bakstenen constructie onder pannen zadeldakje (nok evenwijdig met de woning).

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling III (Sint-Ulriks-Kapelle), 1863/1.

Bron: VERWINNEN K. met medewerking van KENNES H. & THOMAS H. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB7, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Verwinnen, Katrien
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Verwinnen, Katrien: Langgestrekte hoeve van 1862 [online], https://id.erfgoed.net/teksten/135441 (geraadpleegd op )


Hoevetje ()

Fraai gesitueerd hoevetje met één bouwlaag en zadeldak (pannen), in een gevelsteen boven de voordeur gedateerd "AEI.CXCV.C. P.I.R./ de Villers Masbourg./ Aed. A MDCCCLXII". Baksteenbouw met verwerking van arduin en met prettig geschilderd houtwerk. Dubbel boerenhuis van drie traveeën met licht vooruitspringende voorgevel, geflankeerd door bijgebouwen met rondbogen van afwisselend rode en gesinterde baksteen, zodat een symmetrisch geheel ontstaat.

Rechthoekige deur in arduinen omlijsting en beluikte rechthoekige vensters met lateien en lekdrempels van arduin. Nagenoeg dezelfde ordonnantie in de achtergevel met jaarankers 1862.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Langgestrekte hoeve van 1862 [online], https://id.erfgoed.net/teksten/39069 (geraadpleegd op )