Teksten van Winkelhuizen in eclectische stijl

Winkelhuizen in eclectische stijl ()

Twee winkelhuizen in eclectische stijl op de hoek van Ernest Van Dijckkaai en Haverstraat, respectievelijk gebouwd in opdracht van de heer G. Dequinze (nummer 15) en de weduwe Thiebaut-Dequinze (nummer 16), naar ontwerpen door de architecten Louis Tulpinck en Michel De Braey uit 1888. Omstreeks 1980 gesloopt voor een nieuwbouwflat.

L. Tulpinck en Michel De Braey hadden eerder in 1888 al het hotel De Man tot stand gebracht in de Harmoniestraat. Het betreft de enige bouwprojecten die in Antwerpen van de Brugse architect Tulpinck werden teruggevonden, en de vroegst gekende realisaties van De Braey. De architecten ontwierpen in 1887 de uitbreiding van de Sint-Hadrianuskerk in Handzame (Kortemark), maar verder is over hun associatie of gemeenschappelijke oeuvre niets bekend. Als beginnend architect paste De Braey zowel het conventionele neoclassicisme als de neo-Vlaamserenaissance toe. Hij maakte omstreeks de eeuwwisseling naam met prestigieuze hotels in diverse neostijlen of landhuizen in cottagestijl, waarvan het "Pharazijnshof" uit 1893 te Kapellen als voorloper geldt. Tot de belangrijkste werken uit de rijpe fase van zijn loopbaan behoren de neogotische Saint Boniface Anglican Church in de Grétrystraat en het in neorenaissancestijl ontworpen Gemeentehuis van Wijnegem. Na de Eerste Wereldoorlog was de architect nog een vijftal jaar geassocieerd met zijn zoon Jan, alvorens omstreeks 1925 een punt achter zijn carrière te zetten.

Hoekhuis van drie bij twee en rijhuis van drie traveeën, vier bouwlagen hoog onder een mansardedak. Lijstgevels met een parement uit baksteenmetselwerk, gelardeerd met witte natuursteen, op een plint uit blauwe hardsteen. Van bij oorsprong winkelpui op de begane grond, en als entresol uitgewerkte eerste verdieping. Horizontale gevelgeleding door brede entablementen en doorgetrokken lekdrempels, verticale gevelgeleding door pilasters. De hoofdverdieping wordt telkens gemarkeerd door een gevelbreed balkon met postamenten en ijzeren borstwering op bewerkte consoles, in nummer 16 verrijkt met maskerkoppen. Rechthoekige vensters, in nummer 15 afgewerkt met ontlastingsboog en natuurstenen sluit- en boogstenen. In nummer 16 steek- en rondbogige boogvelden met gebeeldhouwde reliëfs. Een klassiek hoofdgestel met een houten kroonlijst en tandlijst, op klossen in nummer 16; centrale dakkapel, in nummer 15 met gebogen fronton.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1888#926 (nummer 15) en 1888#958 (nummer 16).

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Winkelhuizen in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/297648 (geraadpleegd op )


Hoekhuis ()

Hoekhuis en rijhuis met bakstenen parementen gelardeerd met natuursteen, daterend van circa 1890 (nummer 16: bouwtoelating van 1888). Telkens met drie traveeën en drie bouwlagen en entresol onder pseudo-mansardedak (kunstleien) met dakkapel. Horizontale gevelgeleding door brede en gelede kordons. Hoofdverdieping gemarkeerd door doorlopend balkon op bewerkte consoles; in nummer 16 met maskerkoppen en met ijzeren leuning. Rechthoekige vensters, in nummer 15 afgewerkt met strekse ontlastingsboog en zandstenen sluit- en boogstenen. Nummer 16. Steek- en segmentboogvormige vensters met gesculpteerde tympanen. Kroonlijst met tandlijst, bovendien verrijkt met klossen in nummer 16. Slordige puien.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1888, Modern Archief 20.243, dossier 958; architecten L. Tulpinck en M. De Braey.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Winkelhuizen in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/3963 (geraadpleegd op )